Home Kennisplein Online kennissessie aquathermie

Online kennissessie aquathermie

De provincie is al een tijdje bezig om het gebruik van aquathermie te verkennen en te stimuleren. Aquathermie is niet voor iedereen bekend als techniek om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het komt erop neer dat er warmte uit oppervlaktewater of bijvoorbeeld rioolwater is te oogsten.

In navolging van een werksessie vorig jaar en diverse individuele gesprekken begin dit jaar nodigen we jullie uit om op 25 april van 11:00 tot 12:00 deel te nemen aan de online kennissessie aquathermie Overijssel.

Wat gaan we doen?

Het doel van de kennissessie is tweeledig. In de eerste plaats maken we met behulp van experts een verdieping op de techniek, toepassing en sociale acceptatie van aquathermie in Overijssel. Ten tweede gaan we zorgen dat er per gemeente inzicht ontstaat waar je staat in het proces om een aquathermieproject in combinatie met een warmtenet verder te ontwikkelen. Daarmee kun je dan een besluit nemen of een volgende stap genomen kan worden en hoe.

Programma

Het programma van de kennissessie is als volgt:

  • Inleiding en check-in
  • Aquathermie in Overijssel
  • Voorbeeld: project Dante te Ommen
  • Toelichting waterschappen en RWS op (on)mogelijkheden aquathermie
  • Self-check: in welke fase van de landelijke ECW-checklist bevindt mijn wijk/gemeente zich?
  • Afsluiting

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar jh.smelt@overijssel.nl.

De online kennissessie zal na afloop terug te kijken zijn.