Home Actueel Energiekoplopers aan de slag met in kaart brengen energieverbruik

27 maart 2018

Energiekoplopers aan de slag met in kaart brengen energieverbruik

Bij Machinefabriek Boessenkool in Almelo vond dinsdag 20 maart een friendly audit van de Energie Koplopers Overijssel plaats. De Energie Koplopers is een groep van acht grote bedrijven die samen op zoek gaan naar hoe zij energie-efficiëntie kunnen borgen in hun organisatie. Tijdens de friendly audits bezoeken de bedrijven elkaar om hun energiemanagement onder de loep te nemen en van elkaar te leren.

Tijdens een werksessie in de middag hebben de Koplopers de uitkomsten gepresenteerd. Belangrijke lessen waren onder andere:

  • Energie besparen gebeurt nu nog vaak ad hoc. Het is nodig om hier meer structuur in te brengen.
  • Kennis van waar de energie precies wordt verbruikt is belangrijk. Meerdere energiemeters op belangrijke onderdelen in je proces kunnen helpen;
  • Haak de energietransitie aan bij andere veranderingen binnen je bedrijf. Zoals vleesbedrijf Bolscher die zich moet aanpassen aan de afnemende vleesconsumptie.
  • Bewustzijn en gedrag van medewerkers is cruciaal voor het slagen van energiemanagement.

De bedrijven hebben met elkaar afgesproken dat ze, afhankelijk van hoe ver ze al zijn, aan de slag gaan met:

  • Opstellen meetplan: het plaatsen van energiemeters op meerdere plekken binnen de bedrijfsprocessen
  • Het gestructureerd meetgegevens uitlezen
  • Met de meetgegevens statische analyses uitvoeren om te zien waar veel verbruikt wordt en evt. bespaard kan worden.

In juni komen de koplopers weer bijeen om de vorderingen te bespreken.

Energiemanagement bij bedrijven

Ruim 40% van het totale energieverbruik in Overijssel is afkomstig van bedrijven. Overijssel kent veel kleine bedrijven (MKB) met een doorgaans laag energieverbruik, maar er is ook een aantal grotere concerns met een hoger energieverbruik. Binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel is daarom veel aandacht voor de verduurzaming van deze groep. Er wordt o.a. ingezet op Energiemanagement. De projecten op dit gebied beogen gezamenlijk bij te dragen aan de doelstelling van 2,5% energiebesparing in het bedrijfsleven van Overijssel. Energie Koplopers Overijssel is één van deze projecten. Het programma Nieuwe Energie Overijssel faciliteert o.a. de bijeenkomsten van de Koplopers en zorgt voor een adviseur die de bedrijven begeleidt.

 

In onderstaande filmpjes stellen Eelco Osse van Boessenkool en Roy Bolscher van Bolscher  zich voor. Ze vertellen waarom ze meedoen met de Koplopers en wat ze al doen aan duurzaamheid.