Home Actueel Blog #36 Fotograaf maakt plaatje compleet

29 juni 2022

Blog #36 Fotograaf maakt plaatje compleet

Lucca Koekoek, trainee Energietransitie bij gemeente Ommen

Tijdens een werkbezoek aan Twence ontdekte Lucca Koekoek, trainee Energietransitie bij de provincie Overijssel (momenteel gedetacheerd bij gemeente Ommen), twee verschillende soorten netwerken. Volgens hem bracht uiteindelijk de fotograaf de onderlinge verhouding tussen politiek en techniek scherp in beeld.

Unieke samenwerking

Op vrijdag 3 juni hebben wij als trainees een bezoek gebracht aan de onderdelen van Regionaal Warmtenet Twente. Eén van die onderdelen is Twence, deze firma geeft een tweede leven aan afval dat niet hergebruikt kan worden, maar dan als energie.

Duurzame energiebron

Afval als duurzame energiebron dus! Daarnaast blijft er na de verbranding van het afval bodemas over, dit zijn resten van o.a. verbrand metaal, glas en steenachtig materiaal. Twence haalt vervolgens door een bodemasinstallatie metalen uit de bodemas, die gebruikt kunnen worden in de wegenbouw. Naast de omzet van afval naar energie is er nog iets bijzonders aan Twence: de aandeelhouders van het bedrijf bestaan namelijk uit 14 Twentse gemeenten en een gemeente uit de Achterhoek. Een unieke en interessante samenwerking als je het mij vraagt!

Goed voorbereid

Om ons voor te bereiden op deze dag hadden wij de opdracht gekregen ons in te lezen op het gebied van warmtenetten, zodat wij goed voorbereid aan de dag begonnen. Voor mij was er dus nog veel werk aan de winkel. En oh ja, we zouden ook nog de dag beginnen door in gesprek te gaan met de Gedeputeerden Energie van het IPO. Een goed begin is het halve werk laten we dan maar zeggen.

‘Leuk te zien dat gedeputeerden enthousiast over trainees zijn’

Lucca Koekoek, trainee Energietransitie

Ouders opvoeden

De ochtend begon in een zaal bij Twence. Hier mochten wij als trainees de aftrap van de dag doen door een presentatie te geven over wat provincies kunnen doen voor gemeenten op basis van onze ervaringen. Toen ik de opdracht voor de presentatie voor het eerst zag, voelde het toch een beetje alsof ik mijn ouders moest vertellen over hoe zij mij moeten opvoeden (Ze luisteren wel, maar doen ze er ook wat mee?). Maar vooruit…  De presentatie ging van start en bevatte verschillende punten waar volgens ons nog aandacht aan besteed zou kunnen worden. Verschillende onderwerpen zoals energiearmoede, werkplaats 2.0, samenwerking en capaciteitsproblemen kwamen naar voren.

Goed gesprek

Aansluitend op de presentatie kwam er een interessant gesprek op gang met de Gedeputeerden over de verschillende onderwerpen die werden behandeld in de presentatie. Verschillende inzichten werden gedeeld door de gedeputeerden over hoe zij op deze gebieden te werk gaan in de andere provincies. Daarnaast waren zij enthousiast over de insteek van het traineeship en zaten zij vol met vragen, met natuurlijk de altijd terugkerende vraag “Hoeveel kost dat dan?”. Het gesprek bevestigde maar weer eens dat feedback leveren kan leiden tot interessante inzichten. Al met al was het leuk om bij de Gedeputeerden het enthousiasme over de trainees te zien!

Indrukwekkende techniek

Bert Frowijn, directeur innovatie & projecten van Twence gaf aansluitend een presentatie over hoe Twence in elkaar steekt en wat de plannen zijn rondom het Regionaal Warmtenet Twente. Hij liet zien hoe van niet-herbruikbaar restafval en biomassa, woningen en bedrijfspanden kunnen worden verwarmd. Met als hoofdambitie om in 2050, 100.000 woningen te verwarmen in de regio Twente. Het was mooi om te zien hoe afval waarvan je denkt “Wat moet ik ermee?”, een nieuwe grondstof is om verschillende huizen mee te verwarmen. Hoewel de achterliggende techniek mij op een gegeven moment teveel werd, bleef ik wel geboeid door het resultaat wat de techniek oplevert en het enthousiasme waarmee werd verteld.

Twee netwerken

Naarmate de ochtend vorderde viel het mij op dat de dag eigenlijk draaide om twee netwerken, namelijk het duurzame warmtenetwerk van Twence en het netwerk tussen bestuurders en bedrijf voor kennisdeling. Oftewel de wereld van uitvoering en beleid kwamen samen. Bij mij kwam vervolgens de vraag op: welke van de twee werelden is momenteel belangrijker? Is dat de uitvoering die er voor zorgt dat er momenteel stappen worden gezet? Of juist het beleid dat ervoor zorgt dat er op langer termijn vooruitgang wordt geboekt?

‘Ingewikkelde maar indrukwekkende techniek maakt enthousiast’

Lucca Koekoek, trainee Energietransitie

Fotograaf gaf antwoord

Nadat de presentatie tot zijn einde was gekomen, gingen we het terrein van Twence op voor een rondleiding, het terrein waar het allemaal gebeurd. Na een mooie groepsfoto voor het thuisfront door de fotograaf werden de trainees en de Gedeputeerden gescheiden en kon de rondleiding van start gaan. De fotograaf ging uiteindelijk met de rondleiding van de Gedeputeerden mee. Wat mij betreft was hier de vraag beantwoord welke wereld zwaarder weegt. De keuze was gevallen op de wereld van het beleid, het plaatje waar de vooruitgang op langer termijn wordt geschetst.

Niet zonder elkaar

Overigens doet die keuze naar mijn gevoel niet onder voor de wereld van de techniek. Die wereld maakte tijdens de rondleiding een diepe indruk op mij en gaf een beter beeld van hoe het proces op locatie eraan toe gaat. En hoe massaal het eigenlijk is. Zeer indrukwekkend! Die kennis gecombineerd met goed beleid belooft veel goeds voor de toekomst. Mijn conclusie is dat beide netwerken, beide werelden niet zonder elkaar kunnen. Het is zaak om hen in balans te houden. Ook al lijkt soms de ene wereld zwaarder te wegen dan de andere.