Home Achter de meter Waterstof

24 januari 2023

Waterstof

Wat is waterstof?
Waterstof in pure vorm is een niet-giftig, geurloos, kleurloos gas bestaande uit het meest voorkomende element in het universum (H2). Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Dit betekend dat energie kan worden opgeslagen in de vorm van waterstof. De duurzaamheid van waterstof hangt dan ook af van de restproducten van de productie. Wanneer waterstof geproduceerd wordt op basis van water (middels elektrolyse) is het restproduct zuurstof. In dit geval spreken we van groene waterstof.

De toepassingen van waterstof
Waterstof kent veel toepassingen. Binnen de mobiliteit wordt waterstof ingezet als brandstof voor zwaar transport zoals bussen, vrachtwagens en scheepsvaart. Ook voor personenauto’s is waterstof sinds kort beschikbaar bij verschillende tankstations in Nederland. Waterstof kan ook worden gebruikt voor energieopslag. Dit kan bijvoorbeeld door elektriciteitsoverschotten om te zetten naar waterstof, en op een moment dat deze energie nodig is kan de waterstofopslag weer omgezet worden naar elektriciteit.

Uitdagingen en ontwikkelingen
Waterstof geldt als een veelbelovende schakel binnen de energietransitie. Het kent echter nog zijn uitdagingen die grootschalige toepassing belemmeren. Zo is de techniek voor het produceren van waterstof (elektrolyse) nog erg duur. Ook zijn er bij het omzetten van energie naar waterstof en waterstof naar energie aanzienlijke rendementsverliezen (circa 30% per conversie). Technologische ontwikkelingen in de komende jaren zullen hier een verbeteringen voor moeten vinden. Met oog op de toekomst loopt binnen de Gasunie het project HyWay27. Dit is een project voor de aanleg van een waterstofbackbone door Nederland. Er zijn plannen om de basisinfrastructuur aangelegd te hebben rond 2030 , wat perspectief biedt voor toekomstige opschaling van de toepassing van waterstof.

Meer lezen over waterstof?
Waterstof voor de energietransitie – innovatieroadmap (jan 2020).pdf (topsectorenergie.nl)

Of liever een video uitleg?

Waterstof als vervanger van gas?! – YouTube

Meer info
Bekijk andere oplossingen in de kennisbank of zoek een leverancier op de marktplaats. Kun je geen passende oplossing vinden neem dan contact op met ons E-Team.