Home Kennisplein Van kalverhouderij naar energieproducent

4 april 2018

Van kalverhouderij naar energieproducent

Vergistingsinstalaties dragen in hoge mate bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, door het ontstaan van biogas. Kalverhouder Bert Folkert heeft met een financiële bijdrage van het Energiefonds van de Provincie Overijssel een mestvergister net buiten Vriezenveen geplaatst.

Natte biomassa

Een vergistingsinstallatie voegt natte biomassa zoal mest toe aan andere biomassa, bijvoorbeeld restafval van landbouw of de voedingsindustrie. Hierdoor ontstaat vergisting, waaruit biogas vormt. Het restproduct is digestaat (het natte eindproduct), dat kan als meststof worden gebruikt. Bovendien vermindert de uitstoot van methaan sterk dankzij een monovergister als deze. Voor zover bekend is kalverhouder Bert Folkert de eerste kalverhouderij met een biovergister voor de mest van zijn kalveren.

Energiefonds

Het Energiefonds van de Provincie Overijssel is onderdeel van het programma Nieuwe Energie Overijssel en biedt bedrijven, woningcorporaties en projecten die energie besparen of opwekken uit hernieuwbare bronnen een financiële ondersteuning. Hiermee wil het Energiefonds is bijdragen aan het behalen van de Parijs doelstellingen. Meer informatie.
3.000 m3 aardgas vervangen

De vergister in Vriezenveen is gebouwd door HoSt uit Enschede en is een zogenoemde mono-vergister. De compacte en innovatieve opwekinstallatie produceert dagelijks 30 m3 groen gas van de mest van de kalveren. De opbrengst draagt bij aan de duurzame warmtevoorziening van het nabijgelegen dorp. Het plan is om honderd installaties te bouwen in Overijssel en daarmee 3.000 m3 aardgas te vervangen met duurzaam biogas.

Convenant

De installatie van Bert Folkert vormde op 4 april 2018 het passende decor voor het tekenen van het convenant, waarin o.a. de afspraken voor het stimuleren van dit soort duurzame opwekkings-initiatieven extra kracht wordt bijgezet, tussen het Bio-energiecluster en de provincie onlangs zijn vernieuwd.