Home Kennisplein Toolbox Overijssel Verbouwt

6 juni 2023

Toolbox Overijssel Verbouwt

Om de klimaatdoelstelling van de gebouwde omgeving te halen is versnelling noodzakelijk. Daarom startten we eind 2021 met het project Overijssel Verbouwt. Hiermee zetten we bestaande en (deels) ontwikkelde concepten in om verduurzaming van woningen met een individuele warmteoplossing te versnellen. Acht gemeenten doen mee en werken samen aan vier opgaven:

– Inclusieve energietransitie
– Extra hulp voor eigenaren van woningen met label D, E, F en G
– Van het aardgas af in het spoor van snel starten
– Energiezuinig en comfortabel wonen

Toolbox

Bij alle vier de opgaven werd stilgestaan bij drie leemtes: gedrag van bewoners, energiecoaches en de markt. Alle bevindingen, constateringen, ervaringen et cetera staan samengevat in de toolbox. Wanneer pak je de beitel en wanneer de zaag? In de toolbox staan de dertien tools die gemeenten hebben ingezet tijdens Overijssel Verbouwt. Met de ‘lessons learned’ en tips.

De vier opgaven gaan nu de uitvoering in. Het Expertiseteam Gebouwde Omgeving van de provincie helpt gemeenten hierbij en deelt de geleerde lessen op de Energiewerkplaatsen.

Bekijk de toolbox van Overijssel Verbouwt

Meer weten? Neem contact op met het Expertiseteam Gebouwde Omgeving via expertiseteamgo@overijssel.nl.