Home Achter de meter Netcongestie

24 januari 2023

Netcongestie

Wat is netcongestie?
Het elektriciteitsnet heeft evenals het wegennet een maximum capaciteit die het kan dragen. Als er te veel auto’s op de A28 rijden veroorzaakt dit een file. Het elektriciteitsnet werkt volgens hetzelfde principe. Er is een maximum transportcapaciteit aan vermogen dat door de elektriciteitskabels kan lopen. Als er sprake is van een elektriciteitsvraag en/of -aanbod die hoger is dan de transportcapaciteit resulteert dit in file op het elektriciteitsnet, ofwel ‘netcongestie’.

Netcongestie komt in twee varianten. Net zoals iemand van- of naar Zwolle kan rijden over de A28 kan stroom op het elektriciteitsnet twee kanten op. Zodoende kan netcongestie bestaan voor zowel de afname als de invoeding van stroom. Het is belangrijk om te weten dat deze varianten los van elkaar bestaan. Net zoals op de snelweg is het goed mogelijk dat één richting in de file staat en de andere richting goed doorloopt. Als er geen transportcapaciteit beschikbaar is voor invoeding van stroom, betekent dit dus niet per definitie dat er geen transportcapaciteit beschikbaar is voor de afname van stroom.

Zoals te zien is in de onderstaande afbeeldingen is er in Overijssel met name sprake van netcongestie op het gebied van invoeding. Voor de meeste gebieden in Overijssel is er nog wel ruimte voor de afname van elektriciteit . Echter is de verwachting dat in de komende jaren ook hier congestie zal ontstaan voor afname. De energietransitie komt op gang en zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen. Dit gaat gepaard met een flinke toename van de elektriciteitsbehoefte, waar de huidige elektriciteitsinfrastructuur nog niet klaar voor is.

     
Figuur 1: Congestiekaart afname.          Figuur 2: Congestiekaart invoeding

Wat zijn de gevolgen van netcongestie?
Voor bedrijven met een grootverbruik-aansluiting kan netcongestie betekenen dat eigen opgewekte stroom (bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen) niet teruggeleverd kan worden aan het net. Dit gebeurd in het geval van invoedingscongestie.

Afnamecongestie veroorzaakt dat bedrijven die hun huidige elektriciteitsaansluiting niet kunnen uitbreiden. Dit betekend dat bedrijven die willen uitbreiden of elektrificeren hierop zullen moeten wachten. Ook nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar een plek om zich te vestigen zullen op wachtlijsten terecht komen als ze zich willen vestigen in congestiegebied.

Wat kun je hier aan doen?
De landelijke of regionale netbeheerders zullen in gevallen van netcongestie kijken of netverzwaring een optie is. Deze oplossing duurt echter doorgaans erg lang. Hierdoor bestaan lange wachtrijen voor nieuwe aansluitingen en uitbreidingen van huidige aansluitingen.

Wat ondernemers/bedrijven rest te doen in congestiegebieden is het efficiënter omgaan met hun huidige elektriciteitscapaciteit. Klik hier om meer te lezen over deze ‘achter-de-meter’ oplossingen.

Meer info
Bekijk andere oplossingen in de kennisbank of zoek een leverancier op de marktplaats. Kun je geen passende oplossing vinden neem dan contact op met ons E-Team.