Home Kennisplein Lokale Energie-Initiatieven Financiering

28 juli 2020

Lokale Energie-Initiatieven Financiering

Lokale Energie-Initiatieven Financiering (LEI-F) speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in de ontwikkelfase van projecten. In deze fase, die vaak ook risicovol is, ontbreekt het de initiatieven aan toegang tot financiering. Anderzijds missen zij toegang tot expertise. Door de initiatieven op beide fronten te faciliteren zullen meer projecten gerealiseerd worden. Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering én expertise vanuit LEI-F.

Voor wie?

LEI-F is expliciet bedoeld voor lokale energie-initiatieven. Dit is een initiatief met als doel om energieopwekking of -besparing te realiseren, waarbij:

• het aandeel nieuwe energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen;
• bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
• het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
• leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het energieproject worden gehaald;
• er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
• en de initiatiefnemers hebben binding met de lokale gemeenschap.

Voor welke activiteiten?

LEI-F voorziet in (gedeeltelijke) financiering in de ontwikkelfase van duurzame energieprojecten. Een risicovolle fase die nog veel onzekerheden kent. Typische activiteiten die met LEI-F kunnen worden gefinancierd zijn (niet uitputtend):

• Onderzoekskosten voor flora en fauna;
• Kosten voor bijeenkomsten m.b.t. omwonenden;
• Betaling van de leges aan de gemeente;
• Reservering transportcapaciteit;
• Advieskosten projectbureau;
• Advieskosten op het gebied va landschappelijke inpassing;
• Advieskosten op het gebied van explosievenonderzoek;
• Advieskosten op het gebied van engineering.

Let op: LEI-F is niet bedoeld voor startende lokale energie-initiatieven die op zoek zijn naar opstartfinanciering. Voor opstartfinanciering kun je een aanvraag doen voor LEI-subsidie. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe werkt het?

De LEI-F baseert zich op de volgende uitgangspunten:

• Energiefonds Overijssel en het lokale energie-initiatief (LEI, veelal coöperatie) richten een gezamenlijke Ontwikkel BV op;
• De Ontwikkel BV kent daarmee twee aandeelhouders (LEI en EFO I BV);
• EFO verstrekt een converteerbare lening aan Ontwikkel BV, minimaal € 20.000, maximaal € 200.000;
• Lokaal initiatief leent (volledig) bedrag van EFO, risico bij EFO;
• Rente-indicatie van 4% per jaar (pas te betalen aan het eind van de looptijd);
• Eenmalige risicovergoeding van 20% (bij succes);
• Verwachte looptijd ontwikkelperiode – 3 jaar.

Toegang tot expertise

Naast toegang tot financiering hebben lokale energie-initiatieven mogelijk ook behoefte aan ondersteuning door experts. Ook voor inhoudelijke ondersteuning kunnen LEI’s terecht bij Natuur en Milieu Overijssel. Naast bestaande ondersteuningsmogelijkheden zoals de Initiatievenmakelaars voor de opstartfase wordt op dit moment nog hard aan gewerkt aan extra ondersteuning bij projectontwikkeling. Bijvoorbeeld om LEI’s te helpen bij het helder krijgen van ontwikkelvragen en het bijeenbrengen van partijen. Meer informatie hierover volgt.

Nadere informatie en vervolg

Ben je geïnteresseerd in de LEI-F en wil je meer informatie? De eerste intake en beoordeling vindt plaats door Natuur en Milieu Overijssel, partner in LEI-F, te bereiken via leif@natuurenmilieuoverijssel.nl.