Home Kennisplein Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten

5 augustus 2019

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) zakelijke gebruikers is een subsidie op kleinschalige installaties voor productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen met een klein vermogen. De ISDE wordt gebruikt om de Energieakkoorddoelen te behalen.

De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat je een geldig KvK-nummer heeft. De Investeringssubsidie duurzame energie is er ook voor bedrijven, verenigingen van eigenaren, ondernemers en andere zakelijke gebruikers. Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

  • bedrijven, zelfstandig ondernemers
  • ondernemers in de land- en tuinbouw
  • verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties
  • maatschappen, stichtingen en verenigingen
  • gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017)
  • zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren.

RVO Nederland heeft een speciale pagina Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten. Hierop zijn alle voorwaarden te vinden en lees je wat je nodig hebt om je aanvraag te doen.