Home Kennisplein Hoe kunnen we rietmaaisel duurzaam verwerken tot energie?

10 oktober 2018

Hoe kunnen we rietmaaisel duurzaam verwerken tot energie?

In de kop van Overijssel ligt het natuurgebied de Wieden. Dit gebied bevat veel rietvelden waarvan het maaisel bij onderhoud gewoon blijft liggen, terwijl het beter gebruikt kan worden. Het verplaatsen van het maaisel is niet duurzaam, en te duur. BEON is dan ook op zoek naar een duurzame oplossing om dit maaisel ter plekke te verwerken tot nieuwe energie.

Rietmaaisel uit de Wieden

Per jaar komt er in Nederland zo’n 1 miljoen ton slootmaaisel vrij dat moet worden verwerkt. Het hoofddeel van het maaisel blijft echter lokaal achter. Dit wordt lokaal verspreid en vergaat meestal langzaam of wordt soms lokaal verbrand. Hoe dan ook, bij verrotting of verbranding, komen er broeikasgassen vrij die niet wenselijk zijn voor een gezond milieu.

In waterrijke gebieden, zoals de Wieden, groeit er jaarlijks weer zo’n 15.000 ton biomassa (droge stof) bij, waarvan slechts een klein deel wordt geoogst. Het maaisel zou op de juiste wijze vergist, verbrand of gepyrolyseerd kunnen worden en de energie die hiermee opgewekt wordt kan worden gebruikt als vervanging van aardgas.

Meerdere ideeën

Naast energie biedt het maaisel nog veel meer mogelijkheden om duurzaam gebruikt te worden. Het kan ook gebruikt worden als compost, het riet als bedekking van gebouwen en het rietplagsel als materiaal voor geluidswallen. Het hangt van de regionale markt af welke optie technische en economisch de voorkeur geniet. De grootste kostenpost wordt gevormd door het verzamelen en transporteren van het materiaal. Daarom zou een lokale verwerking als alternatief heel wenselijk voor zijn. Bekijk hieronder ook de video over deze uitdaging.

Ter plekke vervaardigen tot bio-energie

Wij zijn op zoek naar een duurzame oplossing om rietmaaisel ter plekke te verwerken tot nieuwe energie. Als we eenmaal de transportkosten niet mee hoeven te bereken in de prijs, kunnen de producten gemaakt uit rietmaaisel een stuk aantrekkelijker worden voor de markt. Daarnaast zou het van nog meer toegevoegde waarde zijn als er ook nog een toepassing gevonden kan worden voor de verwerking van het restmateriaal (bijvoorbeeld de pulp) dat hier overblijft.

Over Bio-Energiecluster Oost-Nederland

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) is een cluster van bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Het cluster zet zich breed in voor de ontwikkeling van duurzame energie in Overijssel en Gelderland. Duurzame en bio-energie is zeer belangrijk voor het behoud van onze aarde. Onze maatschappij is nu vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. BEON stimuleert de opwek en gebruik van bio-energie door het verbinden van vraag en aanbod op dit thema. Daarnaast werkt ze hiervoor samen met een aantal belangrijke partners zodat deze missie zo breed mogelijk uitgedragen kan worden.

Ideeën of oplossingen?

Laat hieronder een reactie achter, of kom direct met ons in contact! Frans Feil, email: coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl.