Home Kennisplein Financiële ondersteuning via het Supportteam Energie-Innovatie

4 oktober 2022

Financiële ondersteuning via het Supportteam Energie-Innovatie

Bij het Supportteam komen met regelmaat financieringsvragen binnen. Veel ondernemers met innovatieve ideeën lopen vast op het feit dat ontwikkelen veel tijd, dus geld kost. Logisch dat het onderwerp financieringsmogelijkheden een van de thema is die binnen de activiteiten van het Supportteam een belangrijke plek inneemt.

Constantijn Cox is sinds 2019 een van de vijf leden van het Supportteam Energie-Innovatie. Met zijn achtergrond als ondernemer én business developer bij Oost NL, kent hij als geen ander de markt en het belang van financiering bij innovatietrajecten. “In Overijssel zijn heel wat prachtige ontwikkelingen gaande die de energietransitie kunnen versnellen. Stuk voor stuk slimme plannen waarbij we met grote regelmaat zien dat de hoge mate van onzekerheid maakt, zowel technische als economisch, dat het een uitdaging is om deze  innovatieve producten een stap verder te brengen. Maar ook processen gefinancierd te krijgen. Het zou heel jammer zijn als dit soort kansrijke ideeën in de conceptfase bleven, of in de kast verdwijnen. Het meehelpen zoeken naar een juiste mix van financieringsmogelijkheden (privaat i.c.m. publiek) geeft deze ondernemers een steun in de rug om sneller stappen te maken. Daarom hebben we binnen het Supportteam expertise samengebracht om goede initiatieven of doorontwikkelingen op het gebied van duurzame energie binnen de gebouwde omgeving te stimuleren.”

Stel je vraag aan het Supportteam

Innovatieve ondernemers of overheden kunnen hun energietransitie-vraag rechtstreeks bij het Supportteam stellen. Met het team worden de vragen, ideeën of projecten besproken en beoordeelt op een aantal criteria. Het team kan dan tot de conclusie komen dat het idee kansrijk is en hier begeleiding voor vrijgemaakt gaat worden. Constantijn Cox: “We maken een analyse van de energie-technologische mogelijkheden van het product of project, de kansen in de markt en de financiële haalbaarheid. Bovendien moet de innovatie een bijdrage leveren aan de energiedoelstellingen. Indien er een significant voordeel is voor de energietransitie en/of CO2 besparing, dan hebben wij mogelijkheden om het initiatief zowel technisch, als financieel en organisatorisch te ondersteunen.”

“Bij een hulpvraag is ‘waar halen we het geld vandaan’ het belangrijkste knelpunt. We checken de businesscase, en als die er goed uit ziet helpen we bij het aanvragen van subsidie of financiering. En soms is het vinden van launching customer voor een innovatieve product wel net zo belangrijk als financiering. Een product moet eerst getest worden voordat het de markt op kan gaan. Niet iedereen wil hier als proef aan meewerken. En toch kan dit het verschil maken voor een bedrijf om tot een succesvol product te komen.”

 

Financiële kennis en hulp

Voor ondernemers zijn er diverse financieringsmogelijkheden, privaat en publiek. In het publieke domein zijn er naast normale leningen en kapitaalverstrekkingen (EFO en Oost NL) mogelijkheden voor subsidies (zoals EFRO, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Maar er is in 2022 ook nog ruimte voor enkele innovatievouchers vanuit het eigen programma, als stimulans voor ontwikkeling van energie-innovaties in de bestaande gebouwde omgeving en in het MKB. De hoogte van deze Innovatie vouchers variëren van 5.000 tot maximaal 10.000 euro, afhankelijk van de vraag.

 

Voor alle vormen geldt wel dat de ondernemer wel aan een aantal voorwaarden moet voldoen. “Een ondernemer is vaak vakinhoudelijk en heeft niet altijd kennis van subsidieprogramma’s die hem verder zouden kunnen helpen bij de ontwikkeling en de voorwaarden die heraan verbonden zijn. Ik heb deze specifieke kennis wel, en kan dus gericht helpen met het zoeken van partners en samenstellen van een consortium. Zo ontstaan er vaak mooie samenwerkingen die tot resultaten leiden die hard nodig zijn om de energietransitie een stap verder te brengen.”

Meer informatie

Het supportteam helpt ondernemers met het versnellen van hun innovatieproces. “Wij kennen de wegen, hebben een groot netwerk in Oost-Nederland em weten waar startups en scale-ups vaak mee te maken krijgen. Wij helpen ondernemers met technische en financiële vragen  zodat  iedereen straks profijt heeft van deze ontwikkelingen!”’ sluit Constantijn Cox af.

Heb jij een vraag waarbij het supportteam kan helpen? Laat het onze coördinator Tess Ruiterkamp weten via HT.Ruiterkamp@overijssel.nl