Home Kennisplein Businesscase en samenwerking bij groen gas

24 november 2021

Businesscase en samenwerking bij groen gas

De werkgroep Groen Gas van RES West Overijssel werkt samen met de alliantiepartners van Nieuwe Energie Overijssel om de kansen voor groen gas te benutten en barrières weg te nemen.  Na een eerste sessie, waarin de deelnemers meegenomen werden in het verhaal van groen gas, ging het in de tweede sessie over ruimtelijk beleid om groen gas projecten makkelijker mogelijk te maken. De derde sessie groen gas ging over de businesscase van boerderijvergisters en mogelijke samenwerkingsvormen. Tot slot worden de eerste inzichten gepresenteerd voor de handreiking voor gemeenten om mestvergisting op boerderijschaal makkelijker ruimtelijk in te passen.

Wat bepaalt een rendabele businesscase?

Voor een groen gas producent is een rendabele businesscase een voorwaarde. Maar wat bepaalt een rendabele businesscase? Ignas de Grefte, ervaringsdeskundige bij Energy United, vertelt ons aan de hand van zijn presentatie meer over relevante issues van een businessplan. Hij gebruikt hiervoor een werkelijke casus, iedere casus is anders dus deze cijfers dienen vooral als voorbeeld. Volgens hem zijn kleinschalige boerderijvergisters zonder SDE subsidie nog niet rendabel te krijgen. Optimalisatie van de vergister techniek helpt een case rendabel te maken, en hogere gasprijzen maken je op termijn minder afhankelijk van de SDE. Bekijk hier de presentatie terug: Presentatie Ignas Energy United

Samenwerkende boeren

De tweede presentatie ging over samenwerkende boeren voor een biogashub. Jeroen Hulsbeek vertelt namens de Energie Coöperatie IJskoud ons hoe deze coöperatie georganiseerd is en hoe de kosten en inkomsten onder de leden verdeeld worden. Dit is een voorbeeld van een goed werkend organisatiemodel bij een biogashub waar meerdere boeren samen werken en samen biogas leveren. Bekijk hier de presentatie terug: Presentatie Werkplaats Jeroen Hulsbeek Energie Coöperatie IJskoud

Handreiking voor ruimtelijke inpassing

Eelon de Jongh, stagiair bij de provincie Overijssel, licht zijn eerste versie van de beleidsnota ruimtelijke inpassing boerderijvergisters toe. Uit de 2e werksessie groen gas was naar voren gekomen dat elke gemeente verschillend ruimtelijk beleid heeft op het gebied van kleinschalige vergisters. Eelon is gevraagd om een beleidsnota op te stellen als handreiking voor de gemeenten in Overijssel. Hij stelt handvaten op die een gemeente voor de bestemmingsplannen kan gebruiken. Eelon presenteert eerste resultaten en licht belangrijkste inzichten toe. Bekijk hier de presentatie terug: presentatie Eelon de Jongh

Vragen en antwoorden

Tijdens de werksessie zijn ook veel vragen gesteld. Benieuwd naar deze vragen (en antwoorden ;))? Lees het hier terug: Sessie 3 groen gas vragen en antwoorden