Home Kennisplein Benutten van restwarmte

10 februari 2019

Benutten van restwarmte

Benutten van restwarmte

Het benutten van restwarmte biedt een grote kans om het energieverbruik terug te dringen. In het programma Nieuwe Energie Overijssel wordt gewerkt aan 20% Nieuwe Energie en efficiënter gebruik van energie bij bedrijven. Ruim 40% van het energieverbruik in Overijssel is afkomstig van bedrijven, waarvan 25% door de grootste fabrieken.

Bij veel industriële processen komt warmte vrij. Vaak verdwijnt deze warmte, maar de zogeheten ‘restwarmte’ kan elders gebruikt worden als energiebron. Zowel voor het MKB als voor de industrie is warmte een belangrijk onderdeel. Dit gaat onder meer over het gebruik van restwarmte van nabijgelegen industrieën. Binnen de industrie gaat het niet alleen om het hergebruiken van warmte in eigen bedrijfsprocessen, maar ook om de uitwisseling van restwarmte onderling. Uiteindelijk moeten de grootste verbruikers van het Groningse aardgas af. Dit is op verzoek van minister Wiebes. De keuze is overschakelen op geïmporteerd gas of helemaal geen gas meer verstoken.

24% besparing op aardgas

Bij veel bedrijven blijft een stroom restwarmte over van rond de 35°C. Deze warmtestromen zijn te benutten voor het verwarmen van bijvoorbeeld nabijgelegen bedrijfshallen. Deze warmte kan via collectieve warmteringen op bedrijventerreinen aangeboden worden. Zo nodig aangevuld met lokale opslag van warmte in een gezamenlijke buffer.

Kansen van restwarmte

Om de kansen van restwarmte in beeld te brengen heeft het programma Nieuwe Energie Overijssel bij 25 industriële bedrijven een scan laten uitvoeren naar het in- of extern benutten van restwarmte. Door het intern benutten van restwarmte kan gemiddeld 24% bespaard worden op aardgas. Het programma werkt samen met de industrie aan oplossingen om het industriecluster te verduurzamen. Dit gebeurt onder andere door het bevorderen van samenwerking en warmte-uitwisseling tussen de verschillende fabrieken.

Succesverhalen

Brouwer Biocentrale uit Balkbrug of de samenwerking tussen Nouryon en Twence zijn succesverhalen waar de restwarmte al wordt benut. De uitdaging is om nog meer restwarmte in Overijssel te benutten.