Home Actueel Kolb kijkt vooral naar wat er nu wel kan

15 september 2020

Kolb kijkt vooral naar wat er nu wel kan

‘In deze vreemde tijd, waarin veel beperkingen zijn gesteld moet je denken in mogelijkheden. En het dwingt je haast om er goed in te worden. Heel veel dingen kunnen nu niet, maar wat kan er wel?’ Ferdi Moes is HSE engineer en energiecoördinator bij Kolb, producent van een brede range van surfactants, waaronder ook grondstoffen voor shampoo en desinfectiemiddelen. Ondanks alle beperkingen vanwege corona blijft hij positief. “The right mindset is more important than its progress”.

Energie en de uitstraling van het bedrijf

Energiemanagement is echt in de opbouwfase binnen Kolb. Er is recent een werkgroep voor opgericht met een stuurgroep en ze nemen deel aan het programma Energie Koplopers Overijssel. ‘Sinds ruim twee jaar zijn we onderdeel van een multinational uit Maleisië en is energie een nog belangrijker thema geworden. Niet alleen omdat het besparingspotentieel groot is en we kosten kunnen reduceren. We dienen ook een groter maatschappelijk belang. Hoe we omgaan met energie heeft invloed op de uitstraling van ons bedrijf naar onze directe omgeving. We willen graag verduurzamen en hier ook voor uitkomen,’ aldus Ferdi.

Niet stilstaan door corona

Corona heeft niet zozeer invloed op de doorgang van maatregelen om energie te besparen of op te wekken. Ferdi: ‘De eerste paar weken werden veel afspraken afgezegd en leek het alsof er niets kon. Maar dat veranderde gelukkig. Sommige zaken hebben we moeten uitstellen, zoals onderzoek in de fabriek waar we externen voor nodig hebben. Andere zaken kunnen gewoon door, zoals aanvullende monitoring, inventarisaties, voorstellen uitwerken en werken aan de bewustwording. Zo zijn we bezig met haalbaarheidsonderzoeken voor zonnepanelen en alternatieven voor gas. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van nadere energiemonitoring en analyse, stellen we een lichtplan op voor onze site die 14 hectare groot is en zijn we bezig met optimalisatie van het gebruik van enkele utilities, waaronder de stoomketels, waterzuivering en verwarming/koeling van processen.’

Restwarmte

Een van de belangrijkste zaken waar Kolb mee aan de slag gaat is restwarmte. ‘Bij een aantal van onze processen komt veel warmte vrij, deze wordt weggekoeld met kanaalwater waaruit nu vrijwel geen warmte teruggewonnen wordt. Daarnaast zijn er nog andere stromen restwarmte welke interessant zijn voor energieterugwinning. Op dit moment zijn we aan het uitzoeken wat we hiermee kunnen. Het nuttig inzetten van restwarmte en daarmee verlagen van ons energieverbruik is ons doel. Ondanks dat het technisch gezien impact kan hebben, is het een onderwerp waar we niet omheen kunnen en willen. Restwarmte bleek ook voor de andere bedrijven uit de koplopersgroep een belangrijk thema. We kunnen hier dus mooi samen over sparren.’

Integraal aan de slag

‘Goed energiemanagement begint bij de kern van je organisatie. Om je mensen en wat je met z’n allen belangrijk vindt. Het moet gedragen worden door het bestuur, maar bewustwording bij iedereen is belangrijk,’ vindt Ferdi. ‘Ga je ermee aan de slag, begin dan klein, maar betrek uiteindelijk de hele organisatie erbij. Maak gebruik van de kennis van je collega’s en denk in mogelijkheden. Techniek staat niet stil, prijzen veranderen. Wat vroeger niet kon, is nu misschien wel een optie.’

In de startblokken

Ferdi en zijn collega’s hebben de afgelopen maanden gebruikt om te inventariseren. Wat is er mogelijk op energiegebied en wat betekent dat voor alle processen? Vervolgens hebben ze focus aangebracht en zijn ze bezig met nader onderzoek en uitwerking van voorstellen. ‘Met laaghangend fruit zijn we doorlopend aan de slag. Voor de meer impactvolle maatregelen is meer onderzoek, uitwerking en helaas tijd nodig. De voorbereidingen zijn in grote lijnen klaar. We staan in de startblokken om ze concreet te maken!’

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met energiebesparende maatregelen? Wij helpen je graag op weg. Neem contact op met Dicky van Keulen, projectleider energiebesparing via D.v.Keulen@overijssel.nl of (038) 499 9397 / 06 10 43 20 94.