Home Actueel Energieneutraal boeren

21 december 2021

Energieneutraal boeren

De bouw van een nieuwe melkveestal is een goed moment om na te denken over voorzieningen waarmee je energie bespaart of opwekt. De familie Jansen Holleboom uit Mariënheem pakte het grondig aan. Wat begon met plannen maken voor relatief eenvoudige maatregelen, zoals een voorkoeler voor de melk en een frequentieregelaar op de vacuümpomp, eindigde met voorzieningen voor een compleet energieneutraal melkveebedrijf.

Nieuwe melkstal

Remco Jansen Holleboom runt samen met zijn ouders een melkveebedrijf met 140 koeien. ‘Duurzaamheid en klimaat hebben wij altijd belangrijk gevonden. Zo waren we redelijk vroeg met het plaatsen van zonnepanelen in 2012. Het rendement was destijds nog niet zo hoog als nu, maar we vonden het toch belangrijk om daarin te investeren. een warmteterugwinning, voorkoeler en frequentie regelaar op de vacuümpomp waren ook al in de oude stal aanwezig. We vinden dit belangrijk voor het klimaat, maar ook voor de uitstraling richting burgers en onze klanten. Vorig jaar besloten we een nieuwe, duurzame en welzijnsvriendelijke melkveestal te bouwen. We willen uitbreiden in de toekomst en onze vorige stal was verouderd. We hebben de samenwerking gezocht met installatiebedrijf Loohuis Agro Neutraal om ons te helpen.’

Energieneutraal

Naarmate de plannen voor nieuwbouw concreter werden, kwam er steeds meer aandacht voor energie en klimaat. ‘Onze installateur is erg fanatiek op het gebied van duurzaamheid. Door de gesprekken die we voerden over de mogelijkheden en de berekeningen die we maakten over het rendement, raakten we steeds meer gemotiveerd. Alle randvoorwaarden bleken aanwezig om volledig energieneutraal te werken.

Warmte uit mest en melk

Het melkveebedrijf gebruikt zoveel mogelijk warmte uit de eigen voorraad energiebronnen mest, melk en zon. De warme mest wordt opgeslagen in een centrale, horizontale kelder. Door de mest is de temperatuur in deze kelder continu 15 graden. Een speciale warmtepomp maakt van deze brontemperatuur 60 graden. Hiermee kunnen diverse bedrijfsgebouwen en, op termijn, de woning worden verwarmd. Daarnaast wordt de warmte uit melk gebruikt. Tweemaal per dag worden de koeien gemolken. De melk van 38 graden wordt gekoeld naar 4 graden in de melktank. Deze processen vinden plaats in de ochtend en avond. Een chiller, die op het natuurlijke koudemiddel propaan werkt, creëert overdag een koudebuffer door middel van opgewekte energie van de zonnepanelen. Hierdoor is er ’s ochtends en ‘s avonds tijdens het melkproces geen energie meer nodig voor het koelen van de melk. Deze komt immers al gekoeld in de melktank. Daarnaast wordt de restwarmte van dit proces volledig opgevangen en ingezet om het reinigingsproces van de melkstal en melktank te voorzien. Daarnaast wordt ook de warmte van de zon toegevoegd aan het reinigingsproces, waarmee temperaturen richting de 80 graden behaald worden.

Vertrouwen in de plannen

De familie Jansen Holleboom vroeg de subsidie Energiebesparing Overijssel aan voor de diverse investeringen die gedaan moesten worden om de warmte uit mest en melk te kunnen gebruiken. Met succes. ‘Ik denk niet dat we onze plannen hadden aangepast als we geen subsidie zouden krijgen,’ vertelt Remco. ‘Het is natuurlijk een gok, maar we hadden heel veel vertrouwen in onze plannen. Kijk, hoe meer techniek in je bedrijf, hoe meer storingen er kunnen voorkomen. Dat kan een reden zijn om het niet te doen. Maar door het stap voor stap aan te pakken met een goede installateur, krijg je een goed beeld van de mogelijkheden en wat het je oplevert. Het is een flinke investering, maar het rendement is er ook naar. En de huidige gasprijzen zijn voor ons een bevestiging dat we de goede keuzes gemaakt hebben.’

Ook verduurzamen?

Het is weer mogelijk om een aanvraag te doen voor de subsidie Energiebesparing Overijssel. Bekijk de website van de provincie voor meer informatie.