Home Actueel Energie besparen levert energie op!

15 december 2020

Energie besparen levert energie op!

Laurens de Lange zet energie op de kaart. Hij maakt zich hard voor een aanpak die aansluit bij ondernemers. ‘Het klimaatakkoord is een abstract iets. Voor de meeste ondernemers niet iets waar ze wakker van liggen. We moeten het niet hebben over het voldoen aan wetten en regels, maar over de toekomstwaarde van een bedrijf en het bedrijventerrein. Energie speelt daarbij een belangrijke rol.’

Als klein jongetje knutselde Laurens installaties van karton en verf. De studie Technische Natuurkunde was een logische keuze. Daar hoorde hij over De Club van Rome en dat intrigeerde hem. CO2 was nog geen hot item, maar de energieschaarste en het opraken van fossiele brandstoffen wel en daar moest wat mee gebeuren. Bij zijn eerste werkgever Nefit ontwikkelde hij cv-ketels die zo min mogelijk gas verbruikten. Tegenwoordig zorgt hij bij Unica dat deze vervangen worden door duurzame systemen. En vanuit zijn functies bij de Economic Board Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle zorgt hij dat energie op de agenda staat. ‘Ik daag mezelf uit om bij te dragen aan haalbare oplossingen. Door het klein en eenvoudig te maken, krijg je beleid over de bühne. Het moet te organiseren zijn en ook leuk. Energie besparen op de meter geeft je energie. Dat merk je als je ermee bezig gaat. Kleine veranderingen kunnen al verschil maken.’

De waarde van je bedrijf
Laurens is doelgericht en focust zich vooral op datgene waar hij invloed op kan uitoefenen: bedrijven en industrie. ‘Willen we in 2050 energieneutraal zijn, dan moeten we datgene doen wat het meeste impact heeft op de doelstelling. Een derde tot de helft van alle bedrijven bevindt zich op een bedrijventerrein. Daar ligt een grote kans om de energiedoelstellingen te halen. Maar ook op het gebied van circulariteit en klimaatadaptie, want het hangt allemaal met elkaar samen.’ Een collectieve aanpak heeft volgens Laurens de grootste impact. ‘De bedrijven op een bedrijventerrein kennen elkaar. Ze delen dezelfde infrastructuur en hebben allemaal hetzelfde belang als het gaat om de toekomstwaarde van de bedrijfslocatie. Het is vaak hun eigen vastgoed en appeltje voor de dorst. Bedrijven op bedrijventerreinen vormen een community en kunnen, samen met de overheid, nadenken over hoe hun bedrijventerrein eruit moet zien over tien jaar: energieneutraal, klimaat adaptief, circulair en ingericht voor elektrische mobiliteit. Het gaat verder dan kosten voor energie besparen. Het gaat om de waarde van je bedrijf.’

Collectieve opgave
Laurens is zelf CO2 neutraal. Hij rijdt elektrisch, zijn huis is goed geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Wat hij niet zelf kan opwekken, compenseert hij door te investeren in Trees for all: een organisatie die namens jou CO2 compenseert via duurzame bosprojecten. Hij staat in De ABN AMRO Duurzame Top 50 en vanuit zijn diverse functies probeert hij een verhaal over te brengen en mensen mee te krijgen. ‘We moeten aandacht geven aan de dingen die goed gaan en successen vieren. Mensen motiveren en blokkades wegnemen. Het is een collectieve opgave en iedereen heeft een rol, zowel publiek als privaat. De kunst is om elkaar te versterken. Bestuurders hebben hierin een voorbeeldfunctie vind ik. Door actief uit te dragen hoe we het gaan doen en hun vertrouwen uit te spreken.’

Ga er open in
‘Energie is altijd beschikbaar en laaggeprijsd, maar dat gaat een keer veranderen,’ aldus Laurens. ‘Ik probeer de wereld van straks naar nu te halen. Bewustwording is een belangrijke eerste stap. Breng je verbruik in kaart. Daar zijn allerlei tools voor. Welke eenvoudige maatregelen kun je direct doorvoeren? Je ziet meteen resultaat en dat maakt het leuk. Maak een plan voor vijf tot acht jaar. Kies logische momenten om grotere investeringen te doen. Wanneer het tijd is voor vervanging of groot onderhoud, kies dan bewust voor energiezuinige oplossingen. En sta open voor wat er nog gaat komen. Misschien heb je helemaal niets met het klimaatakkoord. Je mag er alles van vinden, maar ga er open in. Uiteindelijk gaat het om de toekomst van ons allemaal.’