Home Actueel Bolletje gaat een stap verder

20 november 2020

Bolletje gaat een stap verder

Verduurzamen, minder energie gebruiken en minder CO2 uitstoten zijn mooie ambities voor een bedrijf. Maar het moet op zijn minst rendabel zijn, zeker als je opereert in een markt met veel concurrentie. Bolletje heeft het afgelopen jaar een echte switch gemaakt. Ze denken groener en gaan voor duurzaam. Barry Tijhof is manager TPM Engineering en vertelt over de uitdaging waar hij voor staat.

Grootverbruiker
Je kunt met recht zeggen dat Bolletje een grootverbruiker van energie is. ‘We zijn een grote bakkerij,’ vertelt Barry Tijhof. ‘Met wat wij aan gas verbruiken, kun je een heel dorp warmhouden in de winter. Je praat over gigantische verbruiken qua gas en elektriciteit door onze negen ovens van vijftig meter lang. En we hebben een groot vrachtwagenpark, wat ook niet bepaald bijdraagt aan het klimaat. Sinds Bolletje is overgenomen door het Duitse bedrijf Borggreve, zijn de investeringen vooral gericht op groei en procesverbetering. De concurrentie in onze markt is groot. Duurzaamheid is daarom niet primair het uitgangspunt. Maar we realiseren ons, zeker het laatste jaar, dat ook wij moeten bijdragen aan een beter klimaat. In alle technische keuzes die wij maken met het team speelt het groene aspect een belangrijke rol.’

Foto: Ben Vulkers

De knop om
Vorig jaar zomer ondervond Bolletje zelf de effecten van klimaatverandering. Misschien was dat ook wel het moment dat de knop om ging. Barry: ‘Met temperaturen buiten van veertig graden waren wij genoodzaakt om onze fabriek stil te leggen. Het was gewoon veel te warm. We zijn meteen gaan brainstormen over de opties om dit in de toekomst te voorkomen.’

Klaar voor de toekomst
De komende tien jaar wil Bolletje 15% energieverbruik reduceren en alternatieve brandstoffen onderzoeken. Barry: ‘Op dit moment zijn we onder andere bezig met de luchtbehandeling en  klimaatbeheersing. We willen zo min mogelijk warmte verliezen en zoveel mogelijk hergebruiken. We hebben enorme hallen met TL-verlichting, deze vervangen we voor LED. En we vervangen stoomketels op gas. Daarnaast is waterstof heel interessant voor ons. Al onze ovens kunnen in theorie omgebouwd worden. We zijn op dit moment aan het onderzoeken welke voorzieningen we moeten treffen om onze ovens op waterstof te laten draaien. Om voldoende waterstof op te wekken met zonne-energie, is er bijvoorbeeld 7.000 m2 aan zonnepanelen nodig voor één oven. Windmolens zijn dan waarschijnlijk een beter alternatief. Met ondersteuning vanuit de Nieuwe Energie Overijssel gaan we een subsidietraject in. Onze eerste oven op waterstof moet in 2030 kunnen draaien.’

Koploper
Bolletje is een van de koplopers van Nieuwe Energie Overijssel. De groep bestaat uit veertien grootverbruikers van energie die, door van elkaar te leren, versneld hun energieambities willen behalen. Barry: ‘Samen kijken we naar de quick wins, naar vervangingsapparatuur, verlichting, pompen, et cetera. We kijken hoe we een categorie zuiniger kunnen uitkomen. Er zijn allerlei regels vanuit de overheid op het gebied van energie. Met de andere koplopers kijken we hoe we één stap verder kunnen gaan. Als grootverbruiker is dit onze verantwoordelijkheid.’

Meten is weten
Data is een van de thema’s die de koplopers bespreken. Hoe kijk je naar je proces, wat wil je weten en hoe meet je? Barry: ‘Veel bedrijven hebben de apparatuur om te meten, maar weten deze niet goed genoeg in te zetten of nemen er de tijd niet voor. Als je de processen goed in beeld hebt, kun je goede keuzes maken en op tijd bijsturen. Je kunt een hoop verlies besparen. Niet alleen qua energie, maar ook qua productie. In ons geval betekent dit minder onnodige kilo’s productie en minder voedselverspilling. Het mes snijdt aan twee kanten.’