Maatschappelijke tender zon

De blauwdruk is ontwikkeld om uitvoering te geven aan de Zonneladder van de provincie Overijssel. De maatschappelijke tender kan worden gebruikt voor het selecteren van de gewenste duurzame energie-initiatieven, zoals wind- en zonne-energie.

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en vraagt om concrete actie om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Om gemeenten te helpen de duurzame energietransitie te versnellen op het gebied van zonne-energie, heeft de provincie Overijssel samen met het consultantbureau Ekwadraat een blauwdruk ontwikkeld voor een maatschappelijke tender.

 

Deze blauwdruk biedt handvatten voor een locatie-passende inrichting van zonnevelden, meervoudig ruimtegebruik en zorg voor de belevingskwaliteit, bodemkwaliteit en de recyclebaarheid van installaties. De maatschappelijke tender biedt de mogelijkheid om initiatieven te selecteren op maatschappelijke criteria zoals lokaal eigendom en participatie van omwonenden. Deze blauwdruk biedt gemeenten de juiste handvaten om zon op dak te versnellen middels de realisatie van zon op veld en beschrijft de stappen die nodig zijn om tot een goede tender te komen. Dit is niet alleen informatief voor gemeenten, maar ook voor coöperaties en inwoners die willen meedenken en participeren in de energietransitie.

Maatschappelijke tender zon

Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.

Download alle bestanden in een zip-archief of bekijk ze hieronder.

Download documenten

1. Visualisatie Tenderproces

2. Rapport Tenderproces

3. Juridische Notitie

5. Presentatie Kennissessie Maatschappelijke Tender

Presentatie Kennissessie Maatschappelijke Tender

Donderdag 23 maart is in een interactieve werksessie de maatschappelijke tender toegelicht en zijn o.a. de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe kan een maatschappelijke tender voor duurzame energie-initiatieven bijdragen aan de acceptatie en versnelling van de energietransitie?
  • Wanneer kan een maatschappelijke tender het beste worden ingezet?
  • Hoe werkt een maatschappelijke tender?
  • Hoe richt je het proces rondom een maatschappelijke tender in?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een maatschappelijke tender?
  • Wat moet een gemeente doen als ze een maatschappelijke tender inzet?

Hulp nodig?

Neem contact op met Nieuwe Energie Overijssel: nieuweenergie@overijssel.nl of (038) 499 82 19. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur.