Home Solar parking Solar parking – Ontwikkelteam

Ontwikkelteam Solar Parking

Het ontwikkelteam Solar Parking onderzoekt samen met ondernemers de mogelijkheden voor zonnecarports in Overijssel. Voor het project ‘Zonnig parkeren’ werkt de provincie Overijssel actief samen met adviesbureau Buro Loo en duurzame energiepartner Groendus, bedrijven met ruime ervaring in verduurzaming. We voeren een pilot uit waarin we drie ondernemers hulp aanbieden om een zonnecarport te realiseren. Deze ondernemers nemen we alle zorgen uit handen: van het ontwerp en de vergunningaanvraag tot de financiering en een plan voor de daadwerkelijke aanleg van de zonnecarport. Graag komen we in contact met ondernemers die serieus geïnteresseerd zijn om de mogelijkheden van een zonnecarport met ons te onderzoeken.

Het project ‘Zonnig parkeren’ kent drie stappen:

  1. Scan; Uit onze scan is gebleken dat onze provincie een aantal kansrijke locaties voor solar parking telt. We nemen contact op met deze locatie som een beeld te geven van hoe een zonnecarport mogelijk kan worden vormgegeven.
  2. Pilot; Zonnecarports zijn redelijk nieuw. Waarschijnlijk denken veel ondernemers: eerst zien, dan geloven. Dat begrijpen we. Daarom voeren we een pilot uit waarin we drie ondernemers onze hulp aanbieden om een zonnecarport te realiseren. Deze ondernemers nemen we alle zorgen uit handen: van het ontwerp en de vergunningaanvraag tot de financiering en een plan voor de daadwerkelijke aanleg van de zonnecarport.
  3. Uitrol; Als de pilot heeft aangetoond dat een zonnecarport interessant genoeg is, bepalen we vervolgstappen om andere ondernemers te helpen.

De contactpersonen in het ontwikkelteam zijn:

Wouter Kamp werkt vanaf 2018 in de wereld van zonne-energie. Hij ondersteunde ondernemers en lokale coöperaties met zon-op-dak en zon-opland projecten. Vanaf 2020 werkt hij namens Buro Loo vanuit overheidsperspectief aan deze opgaven.

 

 

Tijmen van Straten werkt zijn werkzame leven in de transitie naar duurzame energie. Als landschapper schreef hij in 2008 een scriptie over de inpassing van grootschalige opweklocaties. Bij Greenspread en Groendus heeft hij diverse rollen bekleed bij de ontwikkeling van zonnestroominstallaties.

 

 

Ben je benieuwd wat het ontwikkelteam voor jouw kan betekenen? Neem dan contact op met Wouter Kamp: kamp@buroloo.nl.