Home Overijssel en Duurzame Energie

Bekijk hier de energieprojecten in Overijssel!

 

Initiator en meewerkend partner van Nieuwe Energie Overijssel is de provincie. Zij zorgen voor maatschappelijk draagvlak en verantwoording, maar ook voor het belangrijkste deel van de benodigde middelen. En dat doen ze heel verantwoord, daar kun je op deze pagina meer over vinden.

Overijssel en het Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord zijn over de volle breedte van de samenleving afspraken gemaakt. Het gaat onder meer over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen, elektrische vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. Deze sectoren worden binnen de provincie Overijssel uitgewerkt vanuit meerdere beleidsvelden. Ons ‘Spoorboekje’ geeft een overzicht van beleidsontwikkeling en uitvoering van het Klimaatakkoord binnen de provincie.

Waar vind je opwek van duurzame energie
Wil je weten waar er in Overijssel er duurzame energie initiatieven zijn gerealiseerd of gepland zijn? Er zijn verschillende organisaties die hierover publiceren, bekijk kaarten die vanuit diverse invalshoeken informatie bieden:

Kennishub Overijssel
https://www.kennishuboverijssel.nl/pages/kaarten-thema-milieu-en-energie

RES Twente
https://energiestrategietwente.nl/monitor

RES West-Overijssel (binnenkort)
https://reswestoverijssel.nl

Lokale Energie-initiatieven
https://www.lokaleenergieoverijssel.nl/over-lokale-energie/lokale-initiatieven-op-de-kaart/

Projecten Subsidie Duurzame Energie +
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c


Overijssel en duurzame energie
In Overijssel onderzoeken we onder andere de kansen voor:
– biomassa
waterstof
– kernenergie
– windmolens
– zonneparken.

Bestuurlijke informatie over Nieuwe Energie Overijssel

Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023

Over de investeringsimpuls Energietransitie in Overijssel

Een verslag van de tussenevaluatie van Nieuwe Energie Overijssel

Concepten Regionale Energie Strategie (RES)

https://energiestrategietwente.nl/   (Twente) : Concept RES Twente 1.0

https://www.reswestoverijssel.nl/default.aspx  (West-Overijssel) : Concept RES WO 1.0