Home Kennisplein Wat biedt de Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen?

25 september 2019

Wat biedt de Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen?

Het energieneutraal maken van een woning is vaak een ingrijpende en kostbare verbouwing. Een standaard-aanpak maakt energieneutraal verbouwen eenvoudiger en goedkoper voor zowel woningeigenaren als bouwbedrijven. Gemeentelijke energieloketten kunnen particulieren en bedrijven daarbij helpen, bijvoorbeeld met de Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen.

Resultaat van project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel

Onder leiding van Pioneering, één van de partners van Nieuwe Energie Overijssel, hebben de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg, het project ‘Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel’ opgezet. Hiermee willen de gemeenten ervoor zorgen, dat huiseigenaren de stap om hun vrijstaande of 2-onder-1 kap woning energieneutraal te verbouwen, makkelijker zetten. Dit project heeft geresulteerd in de samenstelling van de Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen.

Wat is de Kieswijzer Energie Verbouwen?

De Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen biedt particulieren een standaard aanpak voor het verduurzamen van vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen. Voor de ontwikkeling van deze Kieswijzer is ook kennis en kunde van lokale bedrijven gebruikt. De standaard aanpak is voor zowel de woningeigenaar, aannemer, als voor de installateur en adviseur ontwikkeld. Op basis van de bestaande en de te realiseren isolatiegraad van de woning kan men in een eenvoudig schema langs de te maken keuzes lopen. De Kieswijzer geeft een helder inzicht in de relevante mogelijkheden van isolatie, warmteproductie, warmteafgifte en ventilatie. Ook heeft deze Kieswijzer een duidelijke structuur en biedt overzicht in het ‘oerwoud van opties’.

Download de Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen

Eigen Kieswijzer

De Kieswijzer is tot stand gekomen met inzet en gelden van provincie Overijssel, VNG en Pioneering. Het doel is om de verzamelde kennis zo breed mogelijk te delen. Heeft u als gemeente, instelling of bedrijf interesse om de Kieswijzer ook in te zetten? Dan kunt u deze eventueel uw eigen logo en een persoonlijke pagina toevoegen.

Zelf aan de slag

Nuttige documenten en links

Ervaringen van inwoners uit Overijssel
Magazine Minder Energie Meer Comfort – 2017