Home Kennisplein Hoe kan INDU-ZERO 22 miljoen huizen in Noord-Europa snel en goedkoop duurzaam renoveren?

27 november 2020

Hoe kan INDU-ZERO 22 miljoen huizen in Noord-Europa snel en goedkoop duurzaam renoveren?

INDU-ZERO is een project voor de ontwikkeling van fabrieken die per jaar 15.000 renovatiepakketten voor woningen gaat produceren voor de helft van de huidige prijs. INDU-ZERO is een internationaal North Sea Region Interreg project dat in 2018 is gestart en loopt tot eind 2021. Onder leiding van de Provincie Overijssel, partner van Nieuwe Energie Overijssel, hebben 14 organisaties uit 6 landen hun kennis gebundeld om een blauwdruk te ontwerpen voor een innovatieve fabriek die duurzame nul-op-de-meter renovatiepakketten voor huizen kan produceren.

Internationale samenwerking  

Europa staat voor een enorme uitdaging om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese Green Deal en daarmee het Nederlandse klimaatakkoord te behalen. Het renoveren van verouderde woningbouw maakt deel uit van deze uitdaging. Alleen al in de North Sea Region zullen 22 miljoen bestaande huizen duurzaam gerenoveerd moeten worden om de CO2 neturale doelstelling in 2050 te halen, heel Europa meegeteld wordt dit aantal alleen maar hoger. Er lopen al de nodige initiatieven om dit te realiseren, maar het huidige tempo van de renovaties is te laag en de kosten zijn te hoog. Vandaar dat in dit project zes Europese landen (Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen) samenwerken om tot een gestandaardiseerde aanpak te komen.

Stand van zaken

Er is inmiddels grote vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van de producten, de productie, de fabriek en de montage ter plaatse.

Dit behelst aspecten als:

  • de technische randvoorwaarden,
  • de logistiek (naar de fabriek toe en van de fabriek naar de bouwplaats),
  • innovatieve montagemethoden en het gebruik van onderhoudsarme en duurzame materialen.

Er wordt daarbij rekening gehouden met de verschillende type woningen in de verschillende landen. Er is een keuze gemaakt voor een standaard type woningen (rijtjeshuizen en appartementen) uit een bepaalde bouwperiode (tussen 1950 en 1985). Daarnaast wordt er aan de business case gewerkt die het voor investeerders aantrekkelijk moet maken om in de fabrieken te investeren.

 

Showcase in Enschede

In Enschede heeft woningbouwvereniging Domijn een huizenblok van drie woningen ter beschikking gesteld. In twee van die huizen kunnen de huidige bewoners de verschillende toepassingen ervaren. Het derde huis dat niet bewoond wordt, wordt de komende drie jaar door de Provincie Overijssel gehuurd. Daarin wordt een showcase gerealiseerd voor (fysieke en virtuele) rondleidingen.

Analyse huizenmarkt

Om het project te realiseren is een zorgvuldige analyse gemaakt van hoe de huizenmarkt in de verschillende deelnemende landen eruit ziet. Daarin blijken grote onderlinge verschillen te zijn in de huidige staat van de woningen.

Blauwdruk voor renovatiefabriek

INDU-ZERO is ervan overtuigd dat de blauwdruk, die op 7 oktober 2021 wordt opgeleverd, de verschillende belanghebbende partijen een realistisch startpunt biedt om de fabrieken daadwerkelijk te bouwen. Er wordt op dit moment gekeken of de eerste fabriek in het Oosten van Nederland gerealiseerd kan worden. Op 7 oktober 2021 wordt het project officieel gepresenteerd met een online event en een fysieke bijeenkomst. Dan wordt ook de uitgebreide blauwdruk gepubliceerd door middel van een online magazine met alle resultaten en technische details. Het project loopt medio 2022 af.

Voor wie van belang?

  • Energieloketten
  • Energiecoöperaties
  • Lokale en regionale overheden
  • Investeerders, industrieën en toeleveranciers die de bouwsector willen vernieuwen.
  • Woningcoöperaties en grote woningeigenaren

Meer informatie over INDU-ZERO

Contactpersoon: Provincie Overijssel: Ulla-Britt Krämer, projectleider
Telefoon: 06-21123718
E-mail: ub.kraemer@overijssel.nl