Home Kennisplein Energie-innovaties versnellen met Startteam

Energie-innovaties versnellen met Startteam

Binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel houdt het cluster Innovatie zich intensief bezig met het stimuleren en faciliteren van energie-innovatie. Om Overijsselse ondernemers nog beter te kunnen ondersteunen is eind 2019 het Startteam energie-innovaties opgericht. Het team helpt, vanuit verschillende invalshoeken en specialismen, goede ideeën en ontwikkelingen verder, die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Binnen het Startteam wordt met technisch inhoudelijke kennis, financieringsopties en netwerkverbinding gekeken hoe MKB-ers het beste verder kunnen worden geholpen. Hierbij kun je denken aan de ondersteuning bij het verder aanscherpen van een businessplan, de zoektocht naar financieringsmogelijkheden, en  het bieden van reflectie en analyse op de technische haalbaarheid, businesscase potentieel en kansen in de markt. Binnen het netwerk van het Startteam zijn inmiddels zo’n 250 innovatieve Overijsselse ondernemers en regionale partners actief. Voor dit netwerk organiseert het Startteam naast maatwerk ook (digitale) netwerk- en kennisactiviteiten.

Ondersteuning energie-innovatietrajecten

Het Startteam heeft inmiddels van meer dan 40 bedrijven of initiatieven een hulpvraag ontvangen. Hierbij hangen de meeste vragen samen met de productie van duurzame energie, opslag en distributie, de verduurzaming van de gebouwde omgeving, industrie & bedrijven en mobiliteit. Sommige ondernemers worden op weg geholpen met een netwerkverbinding en anderen naar financiering. Daarnaast kan er ook besloten worden om ondernemers niet te ondersteunen.

Vertrouwelijk

Elke aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Om tot een oordeel te komen wordt er een (vertrouwelijke) scan gemaakt op basis waarvan een besluit wordt genomen welke ondersteuning er geboden wordt, of niet. Indien een innovatieproject tegen alle natuurwetten in gaat, zoals bij een perpetuum mobile, zal besloten worden om een negatief advies uit te brengen. Ondanks het feit dat het Startteam in het leven is geroepen om energie-innovaties aan te jagen, is ook dit is de toegevoegde waarde van het Startteam. Vanuit inhoud en expertise wordt een innovatieproject beoordeeld op haalbaarheid, verwachte impact en potentie voor investeringen

Een positief resultaat betekent dat de ondernemer verder wordt ondersteund. Sommigen ontvangen een voucher, anderen worden begeleid naar MIT of EFRO subsidies en een volgende wordt verbonden aan een kennisinstelling voor nader onderzoek dat voor de meeste ondernemers gekoppeld is aan een concreet product of dienst.

Kansen

Positieve resultaten zijn er voornamelijk in de categorieën gebouwde omgeving en industrie & bedrijven. In beide categorieën liggen goede kansen voor besparing en de combinatie met circulaire economie. Deze innovatieve ondernemers kunnen door de combinatie een grotere impact creëren in het bereiken van energiedoelstellingen.

Een mooi voorbeeld van het door ontwikkelen van een innovatief idee naar business is Cooll. Het Startteam Energie-innovatie is bij deze ontwikkeling in een vroeg stadium betrokken geweest en heeft Cooll geadviseerd hoe bedrijfsprocessen aan te pakken en te organiseren. Daarnaast zijn er nog meer instrumenten die Nieuwe Energie Overijssel aanbied die als een versneller kunnen werken. Zo heeft het Startteam geholpen bij een succesvolle EFRO-aanvraag voor Cooll en hun vervolgens geïntroduceerd bij de aanbesteding Startup in Residence Energie-Innovatie van Provincie Overijssel i.s.m. Nieuwe Energie Overijssel, waarbij zij werken aan  een duurzame oplossingen voor relatief hoge temperatuur verwarming.

Vouchers stimuleren energie-innovatie

Sinds eind 2020 Biedt Nieuwe energie Overijssel ondernemers een voucher om energie-innovatie te stimuleren. Met deze vouchers worden inmiddels zo’n 15 ondernemers geholpen om een idee in de beginfase te toetsen op technische, economische en/of juridische aspecten, met als doel een gedegen projectplan te schrijven.  Zodra het projectplan staat, kan het Startteam opnieuw in contact treden met de aanvrager om samen te verkennen welke vervolgstappen mogelijk zijn en hoe de ondernemer(s) hierbij ondersteund kunnen worden. De regeling staat nog tot en met 30 september 2021 open.

Lunchen met Nieuwe Energie

Ook in het veld van energie-innovatie, was ontmoeting niet tot nauwelijks mogelijk in het afgelopen jaar. Om het netwerk toch in verbinding te houden organiseert het Startteam sinds een half jaar maandelijkse lunchsessies. Tijdens deze sessie wordt een (regionale) spreker uitgenodigd op een specifiek energie gerelateerd thema. Op deze manier wordt actuele kennis over een inhoudelijk onderwerp gedeeld, het netwerk (digitaal) verbonden en updates vanuit het startteam onder de aandacht gebracht.

Samenwerking Versneller Energie Innovaties Overijssel (VEIO)

Energiefonds Overijssel (EFO) en Oost NL werken aan het ondersteunen van ondernemers in hun innovatieve energieplannen. Ondernemers met een innovatief energieproduct of -oplossing in ontwikkeling kunnen via de Versneller Energie Innovaties Overijssel (VEIO) financiering, expertise, ondersteuning en toegang tot een groot netwerk krijgen, zodat zij hun product sneller naar de markt kunnen brengen. Ook wordt hierin samengewerkt met het Startteam voor bijvoorbeeld het scannen op haalbaarheid van de techniek, de kansen voor de businesscase en het verbinden van netwerken.

Aansluiten Netwerk Energie-Innovaties

Voor meer informatie over de ondersteuningvan het Startteam kun je contact opnemen met Constantijn Cox. Wil je opgenomen worden in het netwerk van Energie-innovaties voor alle activiteiten? Stuur dan een mail naar Carmen Oude Wesselink.