Home Werkplaats West-Overijssel 15 september

Werkplaats West-Overijssel  15 september
Brainz, Lübeckplein 68, Zwolle   

Vanaf 8.30 uur staat koffie en thee voor iedereen klaar

Naast onderstaand programma zijn er ook voldoende flexwerkplekken en ruimtes voor spontane sessies. 

8.30 – 9.00 uur Inloop West-Overijssel 

Karin Komdeur 

Heb je iets te vragen, wil je iets melden, ben je het ergens niet mee eens, behoefte om te sparren, heb je een idee?  Iedere Werkplaats in West-Overijssel ben ik vanaf half negen aanwezig met een kop koffie of thee om ruimte te geven aan eenieder die iets kwijt wil. Of ik neem zelf het initiatief omdat ik iets wil delen, inspiratie zoek, of anders. Iedereen is welkom, spontaan of beter nog, laat even weten dat je eraan komt. 

9.00 – 9.15 uur Gezamenlijke aftrap 

Ester Aldenberg en Karin Komdeur 

Pitch en inloop: vervolg Expertiseteam Gebouwde Omgeving (Tim Lammers) 

9:15 – 10.45 uur: MER RES WO 

Karin Komdeur

Op uitnodiging 

 Het Bestuurlijk Platform heeft opdracht gegeven te starten met de plan-MER. In deze sessie gaan we alle vragen behandelen die er leven bij de partners uit de RES W-O. En we halen de eerste input op voor de notitie reikwijdte en detailniveau. Aan het einde van de sessie zijn de vragen beantwoord, is duidelijk hoe het proces er op hoofdlijnen uit gaat zien en hebben we geleerd wat een MER behelst en wat we daarvoor nodig hebben. Deze sessie is voor medewerkers RO en Duurzaamheid van de RES West-Overijssel. 

9.15 – 11.15 uur: Groen Gas 

Astrid Pap en Mart Oude Egbrink 

Op uitnodiging 

Werksessie over concrete uitvoeringsvraagstukken bij groen gas projecten. Separate uitnodiging volgt. 

10.45 – 11.15  Pauze 

11.15 – 12.15 uur: Inzet in de RES 

Gerriëtte Mollink, NP RES 

 De energietransitie vraagt veel van alle partijen die erbij betrokken zijn. Ook van de gemeenten in de RES-regio West-Overijssel. Gerriëtte Mollink van de NP RES vertelt wat de NP RES-organisatie kan betekenen voor ons. Er is en wordt veel ontwikkeld waar wij ons voordeel mee kunnen doen. We kijken vervolgens samen hoe we efficiënt kunnen werken in de RES en onderzoeken de mogelijkheden met een open blik. Het resultaat is meer inzicht in wat ons kan helpen en tijd kan besparen en eerste ideeën om wellicht te komen tot meer onderlinge uitwisseling. 

12.15 – 13.00 uur Lunch