Home Werkplaats West-Overijssel 13 oktober

Werkplaats West-Overijssel 13 oktober

Brainz, Lübeckplein 68, Zwolle

Vanaf 8.30 uur staat koffie en thee voor iedereen klaar

8.30 – 9.00 uur Inloop West-Overijssel 

Karin Komdeur

Heb je iets te vragen, wil je iets melden, ben je het ergens niet mee eens, behoefte om te sparren, heb je een idee?  Iedere Werkplaats in West-Overijssel ben ik vanaf half negen aanwezig met een kop koffie of thee om ruimte te geven aan eenieder die iets kwijt wil. Of ik neem zelf het initiatief omdat ik iets wil delen, inspiratie zoek, of anders. Iedereen is welkom, spontaan of beter nog, laat even weten dat je eraan komt. 

9.00 – 9.15 uur Gezamenlijke aftrap 

Ester Aldenberg/Karin Komdeur 

9.15 – 10.45 uur 

Samen natuurvriendelijk isoleren 🌿 

Op aanmelding 

Bij woningisolatie komen twee uitdagingen samen: de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving en het behoud en herstel van de biodiversiteit. Het verduurzamings-tempo gaat namelijk omhoog, terwijl er onvoldoende aandacht is voor beschermde soorten, zoals de huismus, gierzwaluw of vleermuis. Dat kunnen we voorkomen door natuurvriendelijk te isoleren. Hiervoor werken we vanuit de provincie Overijssel een aanpak uit voor de langere termijn, met gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP’s), en voor de korte termijn met de zogenoemde ‘pre-SMP-methodiek’. Laat je informeren en denk mee!  

We gaan graag met jullie hierover in gesprek! 

Anneloes Brunt 

Hella Helsdingen 

 

Als je gaat deelnemen aan deze sessie vragen wij om je aan te melden door een mail te sturen naar natuurvriendelijkisoleren@overijssel.nl  

9.15 – 10.45 uur 

MER-RES 

Op uitnodiging 

Dit is een vervolg op de werksessie MER  die plaatsvond tijdens de Werkplaats op 15 september jl. 

Uitnodiging volgt binnenkort 

 

Karin Komdeur 

10.45 – 11.00 uur   

Pauze 

11.00-12.30 uur 

Communicatie RES WO 

Op uitnodiging 

Uitnodiging volgt binnenkort. 

 Karin Komdeur

11.00-12.30 uur 

Groen Gas 

Op uitnodiging 

Intervisie over casus Groen Gas. 

Uitnodiging volgt binnenkort. 

Astrid Pap

11.00 – 12.30 uur 

Lokale isolatie-aanpak koopwoningen 

Gemeenten staan voor de uitdaging een aanpak te ontwikkelen om de komende jaren koopwoningen met energielabel E, F en G te verduurzamen. Het Rijk maakt hiervoor een nieuwe SPUK-regeling. In deze sessie licht Floor Langendijk van BZK de regeling toe. Daarnaast willen we inventariseren welke gemeenten gezamenlijk bouwstenen willen ontwikkelen voor de lokale isolatie-aanpak.

Jan van ’t Hek (Overmorgen) 

Tim Lammers 

Floor Langendijk (BZK) 

12.30 – 13.00 uur 

Lunch 

Met Speeddate Trainees 

Supportteam Innovatie 

Het Supportteam is aanwezig, dus er is weer ruim gelegenheid om energie-innovatievragen te stellen. Wil je hiervan gebruik maken? Wil je verzekerd zijn van een tijd, mail dan Jesse Zwiers: JS.Zwiers@overijssel.nl  

 

Versnellingsteam Zon 

Inloop kleine kas 

Versnellingsteam Zon is aanwezig op deze Werkplaats, dus er is weer ruim gelegenheid om vragen te stellen.