Home Werkplaats Twente 6 oktober

Werkplaats Twente 6 oktober

Enschede, ConnectU Campus (Ariënsplein, oude ziekenhuis) 

8.30 uur Inloop 

 

Aftrap 9:00 – 9:15

9:15-10:30 

Samen natuurvriendelijk isoleren 🌿 

Op aanmelding

Bij woningisolatie komen twee uitdagingen samen: de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving en het behoud en herstel van de biodiversiteit. Het verduurzamingstempo gaat namelijk omhoog, terwijl er onvoldoende aandacht is voor beschermde soorten, zoals de huismus, gierzwaluw of vleermuis. Dat kunnen we voorkomen door natuurvriendelijk te isoleren. Hiervoor werken we vanuit de provincie Overijssel een aanpak uit voor de langere termijn, met gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP’s), en voor de korte termijn met de zogenoemde ‘pre-SMP-methodiek’. Laat je informeren en denk mee!  

We gaan graag met jullie hierover in gesprek! 

Anneloes Brunt 

Hella Helsdingen 

Als je gaat deelnemen aan deze sessie vragen wij om je aan te melden door een mail te sturen naar natuurvriendelijkisoleren@overijssel.nl 

9:15-10:30 

Sessie LEIF/Didam Arrest
Aan de hand van een LEIF casus in Hengelo hebben wij een werksessie rond lokaal eigendom.  

9.00 en 10.30 uur.  

Werksessie lobby Groen Gas

Op uitnodiging

Ambtelijke werksessie voor de groen gas lobby.  Uitnodiging volgt.

9:15 – 10:30 Speeddate trainees

9:00-10:00  
PHO MDA 
 
10:00-12:00
BBO

10:30 – 11:00 Pauze 

11:00-12:15 

Lokale isolatie-aanpak koopwoningen 

Gemeenten staan voor de uitdaging een aanpak te ontwikkelen om de komende jaren koopwoningen met energielabel E, F en G te verduurzamen. Het Rijk maakt hiervoor een nieuwe SPUK-regeling. In deze sessie licht Floor Langendijk van BZK de regeling toe. Daarnaast willen we inventariseren welke gemeenten gezamenlijk bouwstenen willen ontwikkelen voor de lokale isolatie-aanpak.  

Jan van ’t Hek (Overmorgen) 

Tim Lammers 

Floor Langendijk (BZK) 

11:00-12:15 

Werksessie intervisie/uitwisseling windprojecten

Het afgelopen jaar is door de provincie met een aantal gemeenten gewerkt aan een handreiking voor gebiedsprocessen bij windenergie-projecten. Uit welke stappen bestaat een windproject, hoe ziet het gebiedsproces er uit en welke keuzes kun je daarin als gemeente maken ten opzichte van je eigen rol? Deze werksessie was bedoeld om een aantal casussen voor intervisie in te brengen tegen de achtergrond van de handreiking. Inmiddels zijn deze aanmeldingen ook binnen gekomen, maar allen met de wens om deze tijdens de werksessie van november te behandelen.

 

Wat gaan we dan doen op 6 oktober?

Mocht je meer willen weten over de handreiking, dan is het mogelijk om hier meer over te weten te komen. Tijdens de werksessie wordt een toelichting gegeven op de handreiking en bestaat de mogelijkheid om hierover door te praten met elkaar. Indien het je interesse heeft gewekt kun je vervolgens er ook voor kiezen om je aan te melden voor de intervisie van de werkplaats in november.

11:00-12:15 
Nut en noodzaak van nationaal programma  


Relatie tot lokale uitvoering. 

12:15-13:00 Lunchpauze