Home Werkplaats Twente 6 oktober

Werkplaats Twente 6 oktober

Enschede, ConnectU Campus (Ariënsplein, oude ziekenhuis) 

8.30 uur Inloop 

 

Aftrap 9:00 – 9:15

9:15-10:30 

Samen natuurvriendelijk isoleren 🌿 

Op aanmelding

Bij woningisolatie komen twee uitdagingen samen: de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving en het behoud en herstel van de biodiversiteit. Het verduurzamingstempo gaat namelijk omhoog, terwijl er onvoldoende aandacht is voor beschermde soorten, zoals de huismus, gierzwaluw of vleermuis. Dat kunnen we voorkomen door natuurvriendelijk te isoleren. Hiervoor werken we vanuit de provincie Overijssel een aanpak uit voor de langere termijn, met gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP’s), en voor de korte termijn met de zogenoemde ‘pre-SMP-methodiek’. Laat je informeren en denk mee!  

We gaan graag met jullie hierover in gesprek! 

Anneloes Brunt 

Hella Helsdingen 

Als je gaat deelnemen aan deze sessie vragen wij om je aan te melden door een mail te sturen naar natuurvriendelijkisoleren@overijssel.nl 

9:15-10:30 

Sessie LEIF/Didam Arrest
Aan de hand van een LEIF casus in Hengelo hebben wij een werksessie rond lokaal eigendom.  

9.00 en 10.30 uur.  

Werksessie lobby Groen Gas

Op uitnodiging

Vervolg van 15 september. Ambtelijke werksessie voor de groen gas lobby.  Uitnodiging volgt.

9:15 – 10:30 Speeddate trainees

9:00-10:00  
PHO MDA 
 
10:00-12:00
BBO

10:30 – 11:00 Pauze 

11:00-12:15 

Lokale isolatie-aanpak koopwoningen 

Gemeenten staan voor de uitdaging een aanpak te ontwikkelen om de komende jaren koopwoningen met energielabel E, F en G te verduurzamen. Het Rijk maakt hiervoor een nieuwe SPUK-regeling. In deze sessie licht Floor Langendijk van BZK de regeling toe. Daarnaast willen we inventariseren welke gemeenten gezamenlijk bouwstenen willen ontwikkelen voor de lokale isolatie-aanpak.  

Jan van ’t Hek (Overmorgen) 

Tim Lammers 

Floor Langendijk (BZK) 

11:00-12:15 

Intervisie/uitwisseling windprojecten

Op uitnodiging

Ahv handreiking gebiedsproces wind.

11:00-12:15 
Nut en noodzaak van nationaal programma  


Relatie tot lokale uitvoering. 

12:15-13:00 Lunchpauze