Home Werkplaats Twente 15 september

Werkplaats Twente 15 september

 

Enschede, ConnectU Campus (Ariënsplein 1, oude ziekenhuis) 

8.00-8:30 uur Inloop

8:30-11.00 uur AO MD Twente 
Let op, dit is besloten.  
Er zijn voldoende flexwerkplekken en ruimtes voor spontane sessies en werken op locatie.

11:00 – 11:30 Pauze 

 10:00-12:00 Overleg ZON versnellingsteam 

Inloop voor al je vragen vanaf 11:00-12:30 

11:30 – 12:30 Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 
Op uitnodiging 
In de werksessie werken de ambtenaren Vastgoed samen met ambtenaren Duurzaamheid ten aanzien van de ambitie op het gebied van duurzaamheid van het eigen vastgoed. Dit als onderdeel van de leergang “Opstellen portefeuille routekaart gemeentelijk vastgoed”.  De uitkomsten uit deze sessie dienen als input voor de bijeenkomst met de bestuurders (PHO) van de Twentse gemeenten op 6 oktober. 

12:30-13:15 Pauze inclusief lunch 

13:15 – 14:30 Lobbywerkgroep Warmte  
Marleen & Marie-José 
Deelname in overleg met Marie-José 
 
Het Rijk zit vol plannen voor de energietransitie, aangekondigd en toegelicht in een hele stapel kamerbrieven. De komende tijd worden al deze programma’s en instrumenten uitgewerkt, belangrijk om goed aangehaakt te zijn en ervoor te zorgen dat het Rijk rekening houdt met de Twentse/Overijsselse situatie! Er is een Twents lobbygroepje onder de RES, maar de veelheid van de plannen en ook de diversiteit en intensiteit van de onderwerpen vraagt om een werksessie met een bredere groep mensen.