Home Werkplaats Twente 10 november

Enschede (Ariënsplein 1, oude ziekenhuis) 

8.30 uur staat de koffie klaar

9:00 – 9:15

Aftrap 

9:15- 10:45

Intervisie Gebiedsproces Wind (vervolg)

Mart oude Egbrink 

Ruimte OK 1+2

9:15-10.45

Meer resultaat met je energieloketten 

Joke Kok, Greet Ruitenberg 

Ruimte OK 3

Als gemeenten hebben we nu een aantal jaren ervaring met de faciliteiten en mogelijkheden van de energieloketten.  We bereiken inwoners, maar er is nog steeds een flinke groep die nog geen gebruik maakt van het loket. 

In deze werksessie delen we ervaringen om het bereik van je loket te vergroten en ga je met concrete stappen de sessie uit. 

10:45 – 11:00

Pauze

Open Aftrap: Gemeentelijke verduurzamingsregeling, gebouwgebonden financiering 
Selcuk Baskan 

11:00-12:30 

Maatschappelijke tender Zon 

Peter de Jong

Ruimte OK 1+2

Overijssel ontwikkelt een blauwdruk voor de maatschappelijke tender en wil deze met gemeenten inzetten voor de toekomstige ontwikkeling van zonneparken. 

11:00 – 12:30

Gemeentelijke verduurzamingsregeling, gebouwgebonden financiering

Selcuk Baskan 

Ruimte OK 3

11:00 – 12:30

Communicatie (Gemengd) 

Sara, RES Twente

Ruimte OK 4

12:30-13:00

Lunch 

13:00-14:30  

Toelichting maatwerkbrief wind voor gemeenten & Q&A provinciaal windbeleid

Mart oude Egbrink

Ruimte OK 1 + 2

13:00- 14:30  

Projectontwikkeling vanuit Landeigenaren

Rein Jonkhans 

Ruimte OK 3