• Kleine mestvergisters kunnen weer financieel uit dankzij passende subsidie

    Energie winnen uit mest, het is één van de manieren waarop op veel plekken in Overijssel al duurzame energie wordt opgewekt. Zulke initiatieven zijn...

  • Bio-energie belangrijk voor duurzame energiedoelstelling

    Bio-energie ontstaat door de vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen, ofwel biomassa. Bio-energie draagt met ruim 70% het meest bij aan de hernieuwbare...

  • Koeienmest maakt Twentse bedrijven aardgasvrij

    Overijssel is een innovatief biogasproject rijker. Vrijdag 13 december is het biogasproject in Noord Deurningen officieel in gebruik genomen. Zes melkveehouders vergisten de mest...