Home Actueel Speciaal aanbod voor extern advies aardgasvrije wijken

Speciaal aanbod voor extern advies aardgasvrije wijken

Het Expertisecentrum Warmte (ECW) heeft een regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) geopend om extern advies in te huren. Daarnaast biedt het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken van Nieuwe Energie Overijssel de Overijsselse gemeenten de mogelijkheid deze middelen slim in te zetten én te ondersteunen met extra middelen. Een gezamenlijke uitvraag kan extra 20% co-financiering bovenop het totaalbedrag opleveren.

Samen sterker

De aanpak is als volgt:

  • Wij inventariseren of gemeenten vergelijkbare vragen hebben die gebundeld uitgevraagd kunnen worden.
  • Wij helpen samenwerkende gemeenten graag bij de inhuur van specialistische kennis volgens de regeling van het ECW.
  • We helpen bij de opdrachtformulering en keuze van de uitvoerende partijen.
  • Een gezamenlijke uitvraag willen we versterken door inzet van extra middelen. We beogen daarmee de middelen slim in te zetten, kennis te bundelen en de resultaten breed te kunnen delen naar andere gemeenten die wellicht op een later moment in hun wijkaanpak dezelfde vragen hebben. En om te voorkomen dat voor dezelfde vragen op meerdere plekken meerdere bureaus ingezet gaan worden.
  • Het is natuurlijk niet verplicht om aan deze extra regeling van Overijssel mee te doen.
  • Bij bundeling van uitvragen biedt het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken van Nieuwe Energie Overijssel 20% co-financiering bovenop het totaalbedrag (bijvoorbeeld 3 gemeenten zetten samen een offerte uitvraag bij een bureau uit: 3x €20.660=€61.980 + 20% = €74.376).

Landelijke regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

Bij deze landelijke regeling gaat het om een specifieke uitkering van €20.660 per gemeente bedoeld voor het laten uitvoeren van specialistische werkzaamheden bij het:

  • Interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
  • Verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de Transitievisie Warmte;
  • Vertalen van de Transitievisie Warmte (TVW) naar Wijkuitvoeringsplannen.

De regeling loopt van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2021. Lees meer over de landelijke regeling EAW.

Interesse?

Wil je als Overijsselse gemeente gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel, Oscar Jansen, adviseur Aardgasvrije Wijken.