In heel Nederland wordt er hard gewerkt aan de energietransitie. Dit heeft een grote impact op de samenleving. Om kennis en inzicht te krijgen in de maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie stellen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), vijf provincies en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) gezamenlijk geld beschikbaar.

De energietransitie heeft grote impact op de samenleving, met gevolgen voor o.a. de leefomgeving, de economie, de arbeidsmarkt en het privéleven van burgers. Veel van deze gevolgen zijn nog onbekend en het is moeilijk te voorzien wat hun onderlinge samenhang is. Daarmee zijn de uitdagingen van de energietransitie niet uitsluitend technisch van aard, maar hebben ook betrekking op de maatschappelijke aspecten ervan.

Samen kennis opbouwen

Het programma Nieuwe Energie Overijssel heeft samen met de provincies Groningen, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, het NP RES en de NWO de handen ineen geslagen. Zij stellen samen geld beschikbaar voor onderzoek naar maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET). Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Het is mooi dat we onze krachten bundelen en samen optrekken met o.a. de NWO. Hierdoor werken we samen met andere partijen aan onze kennisopbouw. Dat sluit aan bij hoe we in Overijssel in het programma Nieuwe Energie Overijssel werken aan de energietransitie. Want samen bereik je meer.”

Maatschappelijke vraagstukken

Het doel van het onderzoeksprogramma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten rond regionale, maatschappelijke vraagstukken van de energietransitie om daarmee het beleid en de uitvoeringskracht van de regionale overheden te versterken. Daarbij richt het programma zich op vier thema’s:

  1. De rol van de regionale overheden in het algemeen en die van de provincies in de regionale energietransitie in het bijzonder
  2. Strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie
  3. De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven
  4. Kennis- en leeragenda voor de regionale energietransitie

Onderzoeksvoorstellen

Voorstellen kunnen worden ingediend namens consortia, waarin niet alleen onderzoekers participeren maar ook private partijen die betrokken zijn bij de regionale energietransitie. Ook bijdragen van publieke partijen als gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties zijn mogelijk en welkom. Het totale beschikbare budget voor dit programma is 2,5 mln euro. Er is ruimte voor zes projecten met een maximale omvang van 400.000 euro elk. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen (vooraanmeldingen) is 14 mei 2019, 14.00 uur.

Informatiebijeenkomst 2 april

Op dinsdagmiddag 2 april is er een informatie- en matchmakingsbijeenkomst voor zowel wetenschappers als private en publieke partijen. Hier is expliciet gelegenheid om contacten te leggen met het oog op samenwerking in projectvoorstellen. Komt u graag meer te weten over MARET? Bent u op zoek naar geschikte consortiumpartners? Heeft uw bedrijf of organisatie interesse in een samenwerking? Dan nodigen we u van harte uit voor deze bijeenkomst!

Meer weten?

Nieuwe Energie Overijssel Netwerk

Stimuleren van Nieuwe Energie middels matchmaking.

Meld je aan

Nieuwe Energie Overijssel op Twitter

#nieuweenergie

RT @RobHeetland: “Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩ #nieuweenerg…
RT @RobHeetland: “Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩ #nieuweenerg…
RT @RobHeetland: “Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩ #nieuweenerg…
“Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩… https://t.co/wvMu0huaw8
Vanavond sluiten we aan bij de eerste #Kennistafel van de gemeente. Benieuwd wat de bedoeling is 🌑 #nieuweenergie https://t.co/RKgq52Gcv1