Home Actueel Nieuwe subsidieronde voor adviesdiensten van energieloketten

Nieuwe subsidieronde voor adviesdiensten van energieloketten

De subsidieregeling “Stimulering energieadvies aan huis via energieloketten” is voor 2021 opengesteld voor Overijsselse gemeenten die daarvan in 2020 nog geen gebruik hebben gemaakt. De gemeentelijke energieloketten kunnen vanaf 1 februari 2021 bij de provincie Overijssel een bijdrage van maximaal 9000 euro aanvragen voor hun advisering aan particulieren woningeigenaren over energiebesparing en verduurzaming van woningen.

Energieadvies voor woningeigenaren

In 2019 en in 2020 is deze regeling ook van kracht geweest om Overijsselse huiseigenaren gebruik laten maken van een persoonlijk energieadvies. Met de subsidie wil de provincie opnieuw een bijdrage leveren aan adviesmogelijkheden voor inwoners van Overijssel. De subsidie is bedoeld voor de inzet van energieadviseurs die huiseigenaren een basisenergieadvies aan huis geven over mogelijke energiebesparende maatregelen, de opbrengst hiervan en over kosten en financiering. Tevens kan het gemeentelijk energieloket de bijdrage inzetten voor coördinatie van activiteiten die particulieren woningeigenaren stimuleren hiervan gebruik te maken.

Voorwaarden

Gemeenten kunnen een bedrag tot maximaal € 9.000,- aanvragen, waarbij een cofinanciering van 50% door gemeente zelf is vereist. Ook is als randvoorwaarde opgenomen dat de adviesdiensten worden gekoppeld aan concrete acties in wijken en/of voor specifieke doelgroepen.

Aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. Het subsidieplafond van de regeling ‘Stimulering energieadvies aan huis via energieloketten’ voor 2021 is vastgesteld op € 225.000,– .

Meer informatie

Contactpersoon voor informatie over energieloketten is Ester Aldenberg.