Home Netwerk

Wij zijn de energie achter de transitie

De professionals die bezig zijn met de energietransitie voor het maatschappelijk belang in Overijssel vormen een netwerk: samen met de partners van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties zijn zij de energie achter de transitie!

Wil jij als expert ook zichtbaar zijn in dit netwerk? Meld je dan hier aan.

Ariën Smit

Functie: Projectleider

Specialisme: Bedrijven & Industrie, Restwarmte, CES 6 en procestechniek.

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

A.Smit@overijssel.nl

038 499 7091

Constantijn Cox

Functie: Innovatiemanager

Specialisme: Energie

Organisatie: OostNL

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Dicky van Keulen

Functie: Projectleider

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

Harry van der Geest

Functie: Coördinator Energietransitie

Specialisme: Duurzame gassen, Industrie, Elektriciteit, Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: N-TRA/RENDO

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

John van den Hof

Functie: lector en coördinator onderzoeksprogramma Smart Energy

Specialisme: Innovatie, Gebouwde Omgeving, Warmtenetten

Organisatie: Saxion

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Margriet Bouma

Functie: Lid cluster Bedrijven & Industrie

Digitalisering en circulariteit

Organisatie: Koninklijke Metaalunie

Industrie + MKB

Bouma@metaalunie.nl

06 53421498

Martin Kloet

Functie: Clusterleider Bedrijven & Industrie

Projectleider Energie en Duurzaamheid

Organisatie: VNO-NCW – MKB-Nederland

Industrie + MKB

kloet@vnoncw-mkb.nl

06-11351757

Ralph de Graaf

Functie: Verkenner Warmte infra

Specialisme: Industrie, Cross-sectoraal, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Enpuls

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Robbert Cornelissen

Functie: Adviseur Energietransitie + Kwartiermaker Waterstof

Elektriciteit, Infra, Warmet

Organisatie: Coteq

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

r.cornelissen@coteq.nl

06 20 40 70 78