Home Netwerk

Wij zijn de energie achter de transitie

De professionals die bezig zijn met de energietransitie voor het maatschappelijk belang in Overijssel vormen een netwerk: samen met de partners van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties zijn zij de energie achter de transitie!

Wil jij als expert ook zichtbaar zijn in dit netwerk? Meld je dan hier aan.

Ariën Smit

Functie: Projectleider

Specialisme: Restwarmte

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie

A.Smit@overijssel.nl

038 499 7091

Auke Oosterhoff

Functie: Lid cluster Bedrijven & Industrie

Organisatie: VNO-NCW Midden

Industrie

Constantijn Cox

Functie: Innovatiemanager

Specialisme: Energie

Organisatie: OostNL

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Dicky van Keulen

Functie: Projectleider

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie

Gertjan Mulder

Functie: Clusterleider Infrastructuur en Warmte

Specialisme: infrastructuur en elektriciteit

Organisatie: Enexis

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie

gertjan.mulder@enexis.nl

06 506 30 652

Hans Scholten

Functie: Lid Startteam

Specialisme Technisch specialist

Organisatie Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Harry van der Geest

Functie: Coördinator Energietransitie

Specialisme: Industrie, Elektriciteit, Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: N-TRA

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Hidde van Ooststroom

Functie: Kwartiermaker Energie-Infrastructuur

Specialisme: Energie-Infrastructuur, Regionale Energie Strategie

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Jaap de Boer

Functie: Lid Startteam

Specialisme: technisch specialist

Organisatie: Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

John van den Hof

Functie: lector en coördinator onderzoeksprogramma Smart Energy

Specialisme: Innovatie, Gebouwde Omgeving, Warmtenetten

Organisatie: Saxion

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie

Margriet Bouma

Functie: Lid cluster Bedrijven & Industrie

Organisatie: Koninklijke Metaalunie

Industrie

Bouma@metaalunie.nl

06 53421498

Marleen Volkers

Functie: Programmaleider energie-infrastructuur en warmte

Specialisme: Warmtenetten, infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Martin Kloet

Functie: Clusterleider Bedrijven & Industrie

Organisatie: VNO-NCW – MKB-Nederland

Industrie

Peter de Jong

Functie: Portfoliohouder Zon

Specialisme: Zon

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

P.E.d.Jong@overijssel.nl

06 1075 89978

Ralph de Graaf

Functie: Verkenner Warmte infra

Specialisme: Industrie, Cros-sectoraal, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Enpuls

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

René Venendaal

Functie: Lid Startteam

Specialisme: Energietransitie en nationaal en internationaal netwerk

Organisatie: BTG Biomass Technology Group BV

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Robbert Cornelissen

Functie: Adviseur Energietransitie

Elektriciteit, Infra, Warmet

Organisatie: Coteq

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Stefanie van den Boogaart

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatieadvies en tekstschrijven

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Industrie

Tess Ruiterkamp

Functie: Trainee warmtenetten

Specialisme: Warmtenetten, warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie