Home Netwerk

Wij zijn de energie achter de transitie

De professionals die bezig zijn met de energietransitie voor het maatschappelijk belang in Overijssel vormen een netwerk: samen met de partners van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties zijn zij de energie achter de transitie!

Wil jij als expert ook zichtbaar zijn in dit netwerk? Meld je dan hier aan.

Arien Scholtens

Functie: Lokale Energie-Initiatieven coach (LEI-coach)

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel, Provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Astrid Pap-Schwieger

Functie: Beleidsontwikkelaar Energie

Specialisme: Bio-energie, Groen Gas, Aquathermie

organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

a.pap-schwieger@overijssel.nl

038 499 7653 of 06 1098 1217

Bert Schipper

Functie: Senior adviseur Strategie en Beleid

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Wijkaanpak, besparing woningen

Organisatie: Welbions

Gebouwde Omgeving

b.schipper@welbions.nl

06 1190 7404

Christiaan Voortman

Functie: Senior beleidsadviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Zwolle

Gebouwde Omgeving

Coen Hanschke

Functie: Strateeg energietransitie

Specialisme: Lange termijn ontwikkeling (energiesysteem), Energieinfrastructuur, Systeemintegratie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Constantijn Cox

Functie: Innovatiemanager

Specialisme: Energie

Organisatie: OostNL

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Eke Schins-Derksen

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Arcadis

Gebouwde Omgeving

Ester Aldenberg

Functie: Beleidsmedewerker

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

e.aldenberg-boer@overijssel.nl

WhatsApp: 06-10708092

Gertjan Mulder

Functie: Clusterleider Infrastructuur en Warmte

Specialisme: infrastructuur en elektriciteit

Organisatie: Enexis

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie

gertjan.mulder@enexis.nl

06 506 30 652

Hans Scholten

Functie: Lid Startteam

Specialisme Technisch specialist

Organisatie Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Harry van der Geest

Functie: Coördinator Energietransitie

Specialisme: Industrie, Elektriciteit, Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: N-TRA

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Hidde van Ooststroom

Functie: Kwartiermaker Energie-Infrastructuur

Specialisme: Energie-Infrastructuur, Regionale Energie Strategie

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Jaap de Boer

Functie: Lid Startteam

Specialisme: technisch specialist

Organisatie: Energy Watch

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Jan Hermen Kat

Functie: Portfoliohouder Energie uit Water, Themaleider Duurzaamheid en partnerschap RES

Specialisme: Energie uit water (aquathermie, zon op water en land, waterkracht, biogas, waterstof, systeem integratie, strategie)

Organisatie: Waterschap Vechtstromen

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

j.kat@vechtstromen.nl

06 4671 5576

Jasper Ottink

Functie: Secretaris Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

J.Ottink@overijssel.nl

038 499 70 02

Jeike Wallinga

Functie: Lector Energietransitie

Specialisme: Energietransitie

Organisatie: Windesheim

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jelle Zoomer

Functie: Clusterleider Innovatie, accounthouder RES Twente

Specialisme: projectmanagement

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

John van den Hof

Functie: lector en coördinator onderzoeksprogramma Smart Energy

Specialisme: Innovatie, Gebouwde Omgeving, Warmtenetten

Organisatie: Saxion

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Industrie

Jolanda Vrolijk

Functie: Projectleider Smart Energie Hubs en Europa

Specialisme: Innovatie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jurgen Jaakke

Functie: Adviseur/Projectmanager Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Twynstra Gudde

Gebouwde Omgeving

Kim Hofhuis

Functie: Clusterleider Gebouwde Omgeving

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Leontien Kalverda

Functie: Programmamanager Centre for Energy Innovation

Specialisme: Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Universiteit Twente

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

l.kalverda@utwente.nl

06 1434 0526

Maarten Arentsen

Functie: Universitair hoofddocent

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: Universiteit Twente

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Maarten Epema

Functie: Projectleider energiegebieden

Specialisme: zon, wind, infra, systeem-integratie, waterstof

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

m.epema@overijssel.nl

06 29608860

Marcel Heskes

Functie: Adviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: SquareWise/Woningwaard

Gebouwde Omgeving

Marleen Volkers

Functie: Programmaleider energie-infrastructuur en warmte

Specialisme: Warmtenetten, infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Mart Oude Egbrink

Functie: Projectleider Energieopwekking

Specialisme: Elektriciteit (Wind, Zon), Bio-energie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Maura Vaandrager

Functie: Communicatieadviseur Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Communicatie

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Mignon Sanchez

Functie: Duurzaamheidscoach Twente

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Nick Vollebergh

Functie: Projectleider optimalisatie open bodemenergiesystemen

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

06 10432312

Oscar Jansen

Functie: Adviseur Expertiseteam Aardgasvrij wijken

Specialisme: Warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

o.jansen@overijssel.nl

06 174 14 947

Peter de Jong

Functie: Portfoliohouder Zon

Specialisme: Zon

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

P.E.d.Jong@overijssel.nl

06 1075 89978

Ralph de Graaf

Functie: Verkenner Warmte infra

Specialisme: Industrie, Cros-sectoraal, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Enpuls

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Remko Cremers

Functie: Senior adviseur Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Hengelo

Gebouwde Omgeving

Remond Molenkamp

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

René Venendaal

Functie: Lid Startteam

Specialisme: Energietransitie en nationaal en internationaal netwerk

Organisatie: BTG Biomass Technology Group BV

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Rianne Knippels

Functie: Projectleider Energie gebieden: procesmanagement, ontwikkelen & design

Specialisme: Cross-sectoral , systeem integratie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Rob Hamer

Functie: Vakspecialist duurzaamheid en milieu

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Energie uit water

Organisatie: gemeente Hardenberg

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Robbert Cornelissen

Functie: Adviseur Energietransitie

Elektriciteit, Infra, Warmet

Organisatie: Coteq

Cross-sectoraal

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Industrie

Ron Sint-Nicolaas

Functie: Regisseur Duurzame Energie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Deventer

Gebouwde Omgeving

Stan Fritschy

Functie: Duurzaamheidscoach West-Overijssel

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

stan@antenna.nl

06 4146 1145

Stefanie van den Boogaart

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatieadvies en tekstschrijven

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Industrie

Ulla-Britt Krämer

Functie: Projectleider Nieuwe Energie

Specialisme: Internationale projecten binnen de Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wendy Oude Vrielink

Functie: Adviseur Energie & Duurzaamheid

Specialisme: Lokale initiatieven, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wicher Schonau

Functie: Projectleider Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

w.schonau@overijssel.nl

038 499 88 99

Wim Wijnhoud

Functie: Projectmanager Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: DeltaWonen

Gebouwde Omgeving