Home Mobiliteit

Het cluster Mobiliteit levert een bijdrage aan de energietransitie door het energiegebruik door voer- en vaartuigen te verminderen, én te zorgen dat 10% van de voertuigen emissievrij rijdt.

Elektrische auto’s doen beide: die rijden zuiniger én hebben geen uitlaatgassen. Het cluster stimuleert daarom elektrisch rijden, bijvoorbeeld door te zorgen dat de laadinfrastructuur op orde is.

Het cluster richt zich op gemeenten, bedrijven en corporaties. We geven informatie en organiseren kennisdeel- en netwerkbijeenkomsten.

Doelstelling

  1. Het energiegebruik is 1 PJ minder (ten opzichte van ca. 30 PJ)
  2. In 2023 rijden (en varen) we 10% emissievrij

Doelgroep

  1. Gemeenten, als fleet owners en wegbeheerders die laadpalen plaatsen
  2. Bedrijven, met hun forensen en zakelijke mobiliteit
  3. Corporaties, bewonersinitiatieven die deelautogebruik stimuleren

Bereikt in 2019

  • Uitrol concessie laadpalen
  • Onderzoeken naar snelladers
  • Onderzoek naar Zero Emissie binnenscheepvaart

Te bereiken in 2020
Dit jaar zetten we ons in voor innovaties en verdere uitrol van de laadinfra, organiseren we een grote netwerk- en kennisdeelbijeenkomst hierover, en doen we een concrete actie om (elektrisch) autodelen via corporaties te stimuleren.

Contact
Je kunt ons altijd bellen met zowel vragen over de genoemde onderwerpen, als met suggesties waarmee we onze doelen dichterbij kunnen halen!

Partners