Spoorboekje Klimaatakkoord

Op 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is begonnen met de uitvoering. De afspraken in dat akkoord moeten leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland met 49% in 2030. Dit past binnen de ambities van de Europese Green Deal om de EU uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken.

In het Klimaatakkoord zijn over de volle breedte van de samenleving afspraken gemaakt. Het gaat onder meer over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen, elektrische vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. Deze sectoren worden binnen de provincie Overijssel uitgewerkt vanuit meerdere beleidsvelden. Dit spoorboekje geeft een overzicht van beleidsontwikkeling en uitvoering van het Klimaatakkoord binnen de provincie. Deze zijn per sector chronologisch in beeld gebracht, u kunt klikken op de button van de sector waarover u meer wilt weten.

Hoe werkt het Spoorboekje:
– Klik op een spoor (thema) om een onderwerp te tonen of verbergen.
– Een regel met een zwart ‘+’-icoon heeft meer informatie: klik er op om de informatie te lezen.

Klimaatakkoord

In deze tabel leest u meer informatie over het klimaatakkoord en de ambities en doelstellingen van de overheid.

Regionale Energie Strategie (RES)

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Mobiliteit

Industrie

Landbouw en landgebruik

Cross-sectorale samenhang