De uitdaging

De provincie Overijssel telt ongeveer 495.000 huishoudens. Samen zijn deze huishoudens goed voor 1,14 miljoen inwoners. Met elkaar verbruiken alle inwoners samen jaarlijks 674,2 miljoen m3 aan gas en 1.450,2 miljoen kWh aan elektra.

Door toenemende schaarste van fossiele energie en aardgas is het voor zowel bestaande bouw als nieuwbouwprojecten hoog tijd om andere manieren te vinden waarmee we onze huizen verwarmen en voorzien van elektriciteit. Dit vraagt om Nieuwe Energie, zoals zon- en windenergie, maar ook meer besparing per huishouden. Ook vraagt het om andere manieren waarop inwoners met partijen samenwerken om tot slimme, nieuwe oplossingen voor hun huis of wijk te komen. Wat kun je dan doen als huiseigenaar of huurder? Of hoe werkt een lokaal initiatief?

De ambitie

Het programma Nieuwe Energie Overijssel beschikt over twee hoofdlijnen: individueel en collectief

Individueel

Individueel zijn al veel inwoners aan de slag met het energieneutraler maken van hun eigen huis en omgeving. Bijvoorbeeld door het isoleren van hun daken en vloeren, door te koken op elektriciteit of door zelf energie op te wekken met zonnepanelen of een warmtepomp. Wil jij ook je eigen huis energieneutraler maken? Breng dan een bezoekje aan het energieloket van je gemeente. Daar hebben ze kennis van subsidies en beschikbare leningen. Ook geven ze onafhankelijk advies over de beste energiemaatregelen voor jouw woning.

Collectief

Op dit moment telt Overijssel ruim 80 lokale initiatieven die door verschillende inwonersgroepen opgezet zijn. Met deze initiatieven wekken inwoners nieuwe energie op, besparen zij veel energie en/of ontvangen zij maandelijks een lagere energierekening. Het merendeel van deze Overijsselse projecten bestaat uit de productie van zonne-energie; een kleiner deel richt zich op wind-, bio-energie en energieopwekking uit waterkracht. Het samenwerken op het onderwerp Nieuwe Energie maakt kernen en wijken toekomstbestendiger en draagt bij aan het versterken van de samenleving.

Actie!

Wil jij samen met je buurt, wijk of dorp aan de slag met duurzame energie? Wil je weten wat daarbij komt kijken en waar je allemaal rekening mee moet houden? Of ben je benieuwd hoe anderen dit aangepakt hebben of wat je van hen kan leren? Verschillende organisaties in Overijssel bieden ondersteuning aan lokale initiatieven.

Centraal aanspreekpunt: Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel is het centrale aanspreekpunt voor Lokale Initiatieven in Overijssel. Zij willen lokale initiatieven in hun kracht zetten en bieden daartoe een digitale nieuwsbrief, diverse bijeenkomsten, en een digitale Kennisbank Lokale Energie Overijssel met praktische informatie voor als je een lokaal initiatief wilt beginnen en/of een energieproject wilt starten

Initiatieven Makelaardij Overijssel

De Initiatievenmakelaardij Overijssel (IM@Overijssel) bestaat uit ervaringsdeskundigen die hun kennis, contacten en inzichten van duurzame lokale energie-initiatieven graag delen met anderen. Ze fungeren als klankbord en helpen bij het bedenken van een succesvolle aanpak.

Buurkracht

Buurkracht helpt buurten die aan de slag willen met energiebesparing. Ze helpen bij de sociale activatie van de buurt en bij het onder de aandacht brengen van besparingsacties. Buurten krijgen o.a. een persoonlijke buurtbegeleider en ondersteuning met onafhankelijk advies.

Provincie Overijssel

De provincie heeft verschillende subsidieregelingen om energieprojecten financieel te ondersteunen. Zoals de subsidie voor Lokale Intiatieven die energieopwekking en/of -besparing realiseren. De subsidie is bedoeld voor drie fases, de idee-en ontwerpfase, de uitvoeringsfase en de professionaliseringsfase.

Stimuland

Stimuland stimuleert, initieert en begeleidt projecten op het platteland. Ze hebben met name kennis en ervaring op het gebied van energie uit biomassa en zon bij agrarische bedrijven. Binnen hun Open Netwerk Overijssel worden ideeën en initiatieven opgehaald, verbindingen gelegd en kennis gedeeld.

De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK)

De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) werkt met haar leden (belangenorganisaties, dorpshuizen, lokale initiatieven) aan een duurzaam en leefbaar platteland. Ze helpen bewoners die zich daarvoor inzetten en stimuleren betrokkenheid bij activiteiten rondom die leefbaarheid.

Contact

Bovenstaande partijen helpen je graag verder! Maak kennis met het netwerk van initiatieven die je voorgegaan zijn. Doe kennis op bij verschillende bijeenkomsten. Of spar met een van de ervaringsdeskundigen. Vragen? Neem hiervoor contact op met Linda van IJzendoorn (Aanspreekpunt Lokale energie initiatieven bij Natuur & Milieu Overijssel), via ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl of tel. 038 – 425 09 66

Nieuwe Energie Overijssel Netwerk

Stimuleren van Nieuwe Energie middels matchmaking.

Meld je aan

Nieuwe Energie Overijssel op Twitter

#nieuweenergie

RT @RobHeetland: “Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩ #nieuweenerg…
RT @RobHeetland: “Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩ #nieuweenerg…
RT @RobHeetland: “Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩ #nieuweenerg…
“Schone” 💩💩💩 energie voor - in eerste instantie 500 woningen - en op termijn meer dan 2000! ⁦@ProvOverijssel⁩… https://t.co/wvMu0huaw8
Vanavond sluiten we aan bij de eerste #Kennistafel van de gemeente. Benieuwd wat de bedoeling is 🌑 #nieuweenergie https://t.co/RKgq52Gcv1