Home Actueel Hoe zorg je voor een geslaagde participatieaanpak bij aardgasvrije wijkprojecten?

Hoe zorg je voor een geslaagde participatieaanpak bij aardgasvrije wijkprojecten?

Nederland gaat van het aardgas af. Ook in Overijssel staan veel wijkprojecten op stapel om over te stappen naar aardgasvrije verwarming van woningen en gebouwen. Ingrijpende processen die samen met bewoners gerealiseerd moeten worden.

Voor het slagen van je wijkproject is draagvlak noodzakelijk. Daarom mag je de participatie van bewoners niet vergeten. Maar hoe pak je dat aan? En hoe zorg je dat je echt draagvlak creëert in de wijk? Wanneer is je participatieaanpak geslaagd? Het Expertiseteam Aardgasvrije Wijken van Nieuwe Energie Overijssel organiseert kennissessies over participatie en over andere thema’s rond aardgasvrije wijken.

Onze eerstvolgende webinar:

 • Participatie bij aardgasvrije wijkprojecten

 • door Martijn Wubbolts en Wendy Oude Vrielink van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en door Robert Jansen van Buurkracht

 • op 16 februari 2021 van 14.00 tot 15.15 uur

Inhoud van het webinar

Dit webinar bestaat uit twee presentaties en twee rondes groepsgesprekken in break-outrooms. Deskundigen van Natuur en Milieu Overijssel en Buurkracht praten je bij over slimme uitgangspunten én concrete aanpak van participatie in het proces naar aardgasvrije wijken. Beide organisaties zijn betrokken bij een aantal wijkuitvoeringsplannen (WUP) in Overijssel en delen graag hun kennis en ervaring. Na het webinar is er gelegenheid om met de sprekers na te praten. De gespreksleider van dit webinar is Oscar Jansen, adviseur Expertiseteam Aardgasvrije Wijken Overijssel.

De onderwerpen die aan de orde komen, zijn o.a.:

 • Martijn Wubbolts en Wendy Oude Vrielink van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) vertellen over de drie werkende principes van participatieaanpak door NMO: Inclusie, transparantie, zorgvuldige besluitvorming. Wat is het verschil tussen denkers en doeners? Wat is de rol van de bewoners en de mate van hun deelname? Waar lopen bewoners warm voor en hoe kun je informele netwerken en sociale knooppunten identificeren?
 • Robert Jansen van Buurtkracht geeft uitleg over de werkende principes van Buurtkracht. Waarom is een buurtteam belangrijk? Wat zijn de behoeftes van het individu om in het buurtteam mee te werken? Hoe werk je toe naar een buurtplan? En hoe neem de rest van de wijkbewoners en gemeentebestuurders mee in het proces?

In het tweede deel van het webinar kun je per ronde een online deelsessie volgen. Geef bij aanmelding je voorkeur aan.

 • Ronde 1 Deelsessies
  • Deelsessie 1.1: De totstandkoming van het buurtplan van de wijk Zandweerd in Deventer door Robert Jansen van Buurkracht
  • Deelsessie 1.2: Hoe bereik ik de wijk? Martijn Wubbolts van Natuur en Milieu Overijssel
  • Deelsessie 1.3: Hoe betrek ik zowel de actieve als de niet-actieve bewoners in de wijk? Wendy Oude Vrielink van Natuur en Milieu Overijssel
 • Ronde 2 Deelsessies
  • Deelsessie 1.1: De totstandkoming van het buurtplan van de wijk Zandweerd in Deventer door Robert Jansen van Buurkracht
  • Deelsessie 1.2: Hoe bereik ik de wijk? Martijn Wubbolts van Natuur en Milieu Overijssel
  • Deelsessie 1.3: Hoe betrek ik zowel de actieve als de niet-actieve bewoners in de wijk? Wendy Oude Vrielink van Natuur en Milieu Overijssel

Na afloop kunnen liefhebbers napraten over dit onderwerp in een korte nazit van 15.00 tot 15.15 uur.

Voor wie

Het webinar Participatie Aardgasvrije Wijken geeft vooral antwoorden op vragen van:

 • procesmanagers van wijkprojecten Aardgasvrij in gemeenten,
 • gemeentelijke communicatieadviseurs
 • andere adviseurs en medewerkers betrokken bij de wijkgerichte energietransitie in de gebouwde omgeving.

Aanmelden vóór 12 februari a.s.

De aanmeldingstermijn voor het webinar is gesloten.

Voor vragen over dit webinar kun je contact opnemen met Oscar Jansen, adviseur Expertiseteam Aardgasvrije wijken Overijssel.