Home Actueel Groene Menukaart voor verduurzamen monumenten Staphorst live

8 mei 2018

Groene Menukaart voor verduurzamen monumenten Staphorst live

Groene Menukaart voor verduurzamen monumenten Staphorst live

Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel heeft dinsdag 8 mei 2018 de Groene Menukaart Staphorst gelanceerd. Dit is een website waarop bewoners van monumentale boerderijen kunnen zien hoe ze energiebesparende maatregelen kunnen nemen. De site laat aan de hand van een visualisatie van een Staphorster boerderij zien, wat de mogelijkheden zijn voor energieopwekking en energiebesparing, met daarbij informatie over regelgeving en financieringsmogelijkheden.

Waarom een Groene Menukaart?

Huishoudens gebruiken 25% van de energie in de provincie. De doelstelling van het programma Nieuwe Energie Overijssel is 20% energie uit duurzame bronnen en een afname van de energievraag met 6% in 2023. Om dat te behalen moeten we de bestaande woningvoorraad verduurzamen en eigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Een complexe opgave, vooral wanneer het om monumentale panden gaat.

In Overijssel staan ongeveer 7.200 gemeentelijke- en rijksmonumenten, waarvan 80% met een woonfunctie. Voor deze monumenten zijn de energiemaatregelen die gebruikt worden in nieuwere woningen vaak niet geschikt, omdat die ten koste kunnen gaan van monumentale waarde.

Wie hebben hier samengewerkt?

In Nederland is al wel veel kennis over energiebesparing en energieopwek van monumenten beschikbaar. De provincie Overijssel is een pilot gestart om te onderzoeken hoe ze eigenaren van monumenten hierover het beste kunnen informeren. Als pilotlocatie is gekozen voor Staphorst, een gemeente met 600 monumenten, voornamelijk boerderijen. Er is gezocht naar samenwerkingspartners en die zijn gevonden in De Groene Grachten (landelijke expertise en ervaring met energietransitie en gebouwen), het Nationaal Restauratiefonds (informatie over de financiering van de maatregelen), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (informatie over mogelijke maatregelen vanuit monumentenzorg) en natuurlijk de gemeente Staphorst. Samen hebben zij gewerkt aan de Groene Menukaart Staphorst.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van de pilot is de Groene Menukaart, een website die de beschikbare kennis over mogelijkheden, regelgeving en financiering bundelt, toegankelijk maakt en toespitst op een Staphorster boerderij. De Groene Menukaart is te raadplegen via https://www.degroenemenukaart.nl/staphorst/homepage/

De informatie op de site wordt actueel gehouden door het toevoegen van nieuwe ontwikkelingen en technieken. De Groene Menukaart kan worden gebruikt door bewoners van monumenten, maar is ook makkelijk te gebruiken voor het energieloket van de gemeente, wooncoaches en makelaars. Op basis van de uitkomsten van de pilot in Staphorst wordt gekeken wat er mogelijk is voor andere gemeenten in Overijssel.