Home Expertiseteam Gebouwde Omgeving Aanpak Utiliteit

Welke vraagstukken en (toekomstige) uitdagingen spelen bij bedrijven rondom wetgeving en hoe informeer ik ze hier effectief over? Hoe kan ik als gemeente zo effectief mogelijk bijdragen aan het stimuleren van verduurzaming bij bedrijfspanden? Hoe krijg ik zicht op de verduurzamingsambitie van bedrijven in mijn gemeente en hoe kan ik vervolgens die ambitie zo goed mogelijk ondersteunen?

Aanpak Utiliteit
Onder de Aanpak Utiliteit valt het verduurzamen van individuele bedrijven (kantoren, winkels, andere bedrijfspanden) of clusters van utiliteitsgebouwen. Voor utiliteitsbouw speelt aan de ene kant de wetgeving. De label-C verplichting voor kantoren, de EED plicht (energie-audit voor grote ondernemingen) en de (nieuwe) erkende maatregelen zijn thema’s waar zowel voorlichting als handhaving een rol spelen. Ook ontwikkelingen in richtlijnen en reguleringen op het gebied van duurzaamheidsrapportages (CSRD) en de EU-taxonomie hebben effect hebben op de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Wij helpen gemeenten om deze ontwikkelingen aan te grijpen om de utiliteitsbouw te ondersteunen in hun verduurzamingsambitie. Wij geloven in een integrale kijk op verduurzaming van utiliteit. Daarom kijken we ook naar aanpalende ontwikkelingen, zoals de EPBD III verplichting waarbij eisen worden gesteld aan gebouwautomatisering, keuringen van verwarmings- en koelingssystemen en laadpalen voor elektrische auto’s.

Benieuwd hoe we helpen? Lees meer over onze diensten.