Home Kennisplein Lunchen met Nieuwe Energie

Lunchen met Nieuwe Energie

Zonnevelden en biodiversiteit

Het Supportteam van Nieuwe Energie Overijssel wil iedereen die bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie inspireren en ondersteunen. Op de tweede woensdag van de maand( voor deze keer bij uitzondering de derde) gaan we “Lunchen met Nieuwe Energie”. Hiermee verbinden we bedrijven, instellingen en kennis met elkaar op diverse actuele thema’s en leggen we de basis om innovatie sneller, beter en breder te laten groeien in Overijssel.

Energietransitie & EFRO Subsidie

Op 13 juli gaan we lunchen met Friso van der Zee, Projectmanager biodiversiteit en beleid aan de WUR in Wageningen. Met zijn brede expertise op verschillende gebieden zoals landschapsecologie, natuurbeheer en -beleid, landgebruik en duurzame energie heeft hij vele trajecten begeleid op het gebied van zonnevelden in combinatie met het stimuleren van biodiversiteit.

 

Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan leiden tot een verhoging van de natuurwaarden, omdat bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Uit onderzoek , dat Friso in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft uitgevoerd, blijkt dat er in werkelijkheid nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit. Met name het beheer kan nog veel beter: slechts 3 van de 25 onderzochte zonneparken wordt optimaal beheerd voor biodiversiteit. Dit kan dus beter!

 

Na deze lunchsessie weet je meer over de kansen die zonneparken kunnen bieden om biodiversiteit te stimuleren