Home Kennisplein Werkplaatssessie West-Overijssel

Werkplaatssessie West-Overijssel

De Werkplaatsen zijn van start! Op 18 november is er een Werkplaats in West-Overijssel. Deze zit bomvol met verschillende interessante werksessies. Zo kun je bijvoorbeeld meer te weten komen over het programma Overijssel Verbouwt. Of denk je mee over de handreiking wind? Keuze genoeg! Je kunt je aanmelden voor meerdere werksessies.

Datum: donderdag 18 november

Tijd: 9:30-15:15
Het exacte programma sturen we binnenkort toe

Locatie: regio Zwolle, precieze locatie volgt

Testen voor Toegang: we gaan er vanuit dat de locatie de richtlijnen van het Rijk hanteert. Dit betekent dat je een geldig coronatoegangsbewijs nodig hebt om fysiek aanwezig te zijn.

Aanmelden
Meld je aan via deze link.
Hier kun je ook jouw keuze voor de werksessie(s) en eventuele dieetwensen voor de lunch doorgeven.

Denk je dat er werksessies zijn die interessant zijn voor je collega’s? Laat ze vooral aanhaken!

 

Hopelijk tot dan!

Deelsessies voor partners uit West-Overijssel

Groen Gas
In de Regionale Strategie Warmte is de potentie van groen gas in West-Overijssel in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat  West-Overijssel nog een groot onbenut potentieel voor groen gas heeft. Hoe komen we een stap verder om deze potentie ook te benutten? Over met name de financiële kant en vormen van samenwerking gaan we graag met elkaar in gesprek tijdens deze derde werksessie.

Aan deze derde sessie zijn  al twee werksessies groen gas voorafgegaan: Groen gas in een notendop en Ruimtelijk beleid en groen gas. Wil je daar meer over weten? Zie www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/werkplaats-groen-gas/  voor de presentaties en verslagen.

 

Handreiking wind
De handreiking windenergie met de windladder krijgt vorm. Na de eerste bespreking op 16 september over wat er in de handreiking moet komen, bespreken we op 18 november de inhoud van een eerste concept. In deze werksessie gaan Bart Beukema en Douwe Langelaar graag in gesprek met betrokkenen over de nadere invulling van handreiking en ladder. Zodat er eind dit jaar voor alle partijen, en met name gemeenten, een bruikbaar product ligt. Dit zal begin 2022 worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. We willen in het bijzonder ook de gemeentelijke adviseurs ruimte/ruimtelijke kwaliteit uitnodigen om deel te nemen.

De handreiking bevat de uitwerking en verduidelijking van het provinciaal ruimtelijk beleid voor windenergie en ondersteunt gemeenten bij het maken van ruimtelijke afwegingen voor windlocaties. De handreiking met de ladder zal in ieder geval ingaan op de voorkeursvolgorde voor windopstellingen, de combineerbaarheid met andere functies en de aansluiting van opstellingen bij het landschap.

Deelsessies voor partners uit West-Overijssel en Twente

Energieloketten
Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor 23 Overijsselse gemeenten. Welke vernieuwingen staan er voor het loket op stapel en wat zijn effectieve acties om bewoners in de actie stand te krijgen? Klaas Visser licht dit toe. Ook is er ruimte om aan te geven welke wensen er leven t.a.v. de doorontwikkeling van het loket.

Vervolgens gaan we in groepjes uiteen om te verkennen hoe we de samenwerking rondom dit gezamenlijke loket verder willen vormgeven. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat kunnen we gezamenlijk oppakken en wat hebben we hiervoor nodig? Met de input uit deze en enkele vervolgsessies in december en januari, wordt een voorstel uitgewerkt. Het eindproduct, een organisatiemodel, wordt in maart gepresenteerd. De volgende sessie over de Energieloketten  zal in Twente zijn. Dus nu om de hoek voor West-Overijssel, volgende keer dichtbij huis voor Twente.

 

Overijssel Verbouwt
Wil jij je als gemeente inzetten voor het verduurzamen van woningen met een individuele warmteoplossing? Neem dan deel aan het programma Overijssel Verbouwt en kom naar deze werksessie op 18 november!

Overijssel Verbouwt is een programma waarin een beperkt aantal gemeenten in de periode van zomer 2022 tot zomer 2025 ondersteuning krijgt bij het grootschalig verduurzamen van particuliere of huurwoningen. Wil jij bij één van deze vijf gemeenten horen? Of wil je weten hoe deze vijf gemeenten het gaan aanpakken en daarvan leren? Sluit dan aan bij het programma Overijssel Verbouwt. In de opmaat naar Overijssel Verbouwt organiseren we een drietal kennissessies, waarvan de eerste op 18 november plaatsvindt op de werkplaats West-Overijssel. De volgende sessie zal in Twente zijn. Dus nu om de hoek voor West-Overijssel, volgende keer dichtbij huis voor Twente.