Home Kennisplein Werkplaatssessie West-Overijssel

Werkplaatssessie West-Overijssel

De Werkplaatsen zijn van start! Op 18 november was er een Werkplaats in West-Overijssel. Deze zat bomvol met verschillende interessante werksessies.

 

Programma                   

Deelsessies voor partners uit West-Overijssel

Groen Gas
In de Regionale Strategie Warmte is de potentie van groen gas in West-Overijssel in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat  West-Overijssel nog een groot onbenut potentieel voor groen gas heeft. Hoe komen we een stap verder om deze potentie ook te benutten? Over met name de financiële kant en vormen van samenwerking gaan we graag met elkaar in gesprek tijdens deze derde werksessie.

Aan deze derde sessie zijn  al twee werksessies groen gas voorafgegaan: Groen gas in een notendop en Ruimtelijk beleid en groen gas. Wil je daar meer over weten? Zie www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/werkplaats-groen-gas/  voor de presentaties en verslagen. Ook het verslag van deze sessie is daar aan toegevoegd.

Handreiking wind
In de sessie op 18 november is de windladder van de provincie Overijssel besproken. De windladder is gebaseerd op het huidige provinciale beleid en de uitgangspunten voor windenergie uit de Regionale Energiestrategieën van Twente en West Overijssel. In de windladder is de bestaande voorkeursvolgorde van windopstellingen geduid en de hoe dit zich ruimtelijk kan vertalen. In deze werksessie heeft Bart Beukema een toelichting gegeven over de invulling en status van de windladder. Bekijk de presentatie hier terug: Handreiking windenergie presentatie 18 november

Deelsessies voor partners uit West-Overijssel en Twente

Energieloketten
Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor 23 Overijsselse gemeenten. Welke vernieuwingen staan er voor het loket op stapel en wat zijn effectieve acties om bewoners in de actie stand te krijgen? Klaas Visser licht dit toe. Ook is er ruimte om aan te geven welke wensen er leven t.a.v. de doorontwikkeling van het loket.

Vervolgens gaan we in groepjes uiteen om te verkennen hoe we de samenwerking rondom dit gezamenlijke loket verder willen vormgeven. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat kunnen we gezamenlijk oppakken en wat hebben we hiervoor nodig? Met de input uit deze en enkele vervolgsessies in december en januari, wordt een voorstel uitgewerkt. Het eindproduct, een organisatiemodel, wordt in maart gepresenteerd. De volgende sessie over de Energieloketten zal in Twente zijn. Dus nu om de hoek voor West-Overijssel, volgende keer dichtbij huis voor Twente.

De presentatie van deze sessie wordt nog  gedeeld met de deelnemers.

 

Overijssel Verbouwt
Wil jij je als gemeente inzetten voor het verduurzamen van woningen met een individuele warmteoplossing? Neem dan deel aan het programma Overijssel Verbouwt en kom naar deze werksessie op 18 november!

Overijssel Verbouwt is een programma waarin een beperkt aantal gemeenten in de periode van zomer 2022 tot zomer 2025 ondersteuning krijgt bij het grootschalig verduurzamen van particuliere of huurwoningen. Wil jij bij één van deze vijf gemeenten horen? Of wil je weten hoe deze vijf gemeenten het gaan aanpakken en daarvan leren? Sluit dan aan bij het programma Overijssel Verbouwt. In de opmaat naar Overijssel Verbouwt organiseren we een drietal kennissessies, waarvan de eerste op 18 november plaatsvindt op de werkplaats West-Overijssel. De volgende sessie zal in Twente zijn. Dus nu om de hoek voor West-Overijssel, volgende keer dichtbij huis voor Twente.

Bekijk hier de presentatie terug: Toelichting Overijssel Verbouwt

En lees hier het verslag: Verslag en analyse werksessie 18 november