Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel 21 april

Werkplaats West-Overijssel 21 april

Werksessie “Werken aan lokaal eigendom”
We organiseren een tweetal werksessies over lokaal eigendom: in april over lokaal eigendom en gemeentelijk beleid, in mei over het organiseren van lokaal eigendom op projectniveau. Deze sessie in april zoomen we in op lokaal eigendom en gemeentelijk beleid. Wat moet je regelen en hoe pak je dit aan. In beide RES regio’s ligt een handreiking. Is dit voldoende? Wat werkt wel en wat werkt niet. Doel van de sessie is identificeren waar we de komende periode aan moeten werken om lokaal eigendom in elke gemeente goed geborgd te krijgen. Waar ligt de behoefte? 

 

Werksessie “De interne organisatie bij een gemeente bij een warmtenetproject” 

Een goede of een slechte organisatie binnen een gemeente kan een factor 5 schelen in de bijdrage aansluitkosten voor afnemers. Dit is los van of je als gemeente zelf een warmtenet ontwikkelt of dat een warmtebedrijf of een lokaal initiatief dat doet. In deze sessie gaan we samen op zoek naar welke collega’s direct of indirect van invloed zijn op een kostenefficiënte uitrol van een warmtenet en hoe je vervolgens tot een optimale samenwerking – en daarmee zo laag mogelijke kosten – komt. 

 

Pitch en inloop “Warmtenetten in publiek eigendom” 

Minister Jetten heeft besloten dat alle warmtenetten in publiek eigendom moeten komen. Hoe en wat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Welke vragen roept deze richting bij jullie op? Wat zien jullie als de grootste uitdaging? In de aftrap gaf Marleen een korte toelichting. Je kunt nog altijd bij haar terecht als je vragen of zorgen bij deze ontwikkeling hebt!

 

Pitch en inloop “Ontwikkelingen provinciaal windbeleid” 

Tijdens de inloopsessie heeft de provincie haar voornemens voor nieuw ruimtelijk beleid voor windenergie toegelicht. Op korte termijn (najaar 2022) worden besluiten genomen over de huidige uitsluitingsgebieden voor wind. Het voorstel is het ruimtelijk regime voor de plaatsing van windmolens gelijk te trekken met die voor andere ontwikkelingen in het landelijk gebied. Daarnaast is een eerste beeld van provinciale voorkeursgebieden voor clusters van windmolens gepresenteerd en besproken. Dit beeld zal onderdeel worden van het fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie en is tevens provinciale inbreng in het RES proces.

 

Inloop “Versnellingsteam Zon” 

Het versnellingsteam ‘Ieder dak een zonnedak’ was aanwezig voor het presenteren van de aanpak om zon op dak aan te jagen. Samen met gemeenten besproken hoe de samenwerking tussen gemeenten en het versnellingsteam eruit kan komen te zien. Dit om de bedrijven die tegen problemen aanlopen bij het realiseren van zon op dak goed te kunnen bereiken.

Het versnellingsteam zal vaker aanwezig zijn op de Werkplaats.

 

Werksessie “Provinciale regierol energie-infrastructuur” 

In de werksessie over energie-infrastructuur gingen we dieper in op de huidige netcongestie, de toekomst en de mogelijkheden die er wel zijn om duurzame projecten aan te sluiten op het energienet. Ook keken we naar de aanstaande regierol van de provincie; op de vraag welke prioritering we gezamenlijk zouden moeten ontwikkelen kwamen veel verschillende antwoorden terug. Het vervolg van deze sessie vindt plaats in de sprintsessies verdeeld over de provincie.

 

Werksessie “Energiearmoede” 

Tijdens de werksessie energiearmoede in Twente (14 april) en West-Overijssel (21 april) wisselden gemeenten kennis en ervaringen uit over de aanpak van energiearmoede. Gemeente Deventer nam ons mee in hun aanpak. Dank aan Pamela van den Berg en Marleen Kools van de gemeente Deventer voor hun bijdrage. Zie bijgevoegd de hun presentatie. We bekijken of we de door Deventer gepresenteerde heatmap ook voor de andere Overijsselse gemeenten beschikbaar kan maken. We zullen binnenkort ook een nieuwe uitwisseling-sessie organiseren. Houd hiervoor de werkplaats agenda in de gaten. Als je nog tips of vragen hebt voor de volgende sessie houden we ons ook aanbevolen. Als je naar aanleiding van vanmorgen of anderszins nog vragen hebt over het thema of de aanpak van energie-armoede, schroom vooral niet om met ons contact op te nemen. Dan kunnen we samen bekijken hoe we jullie hiermee verder kunnen helpen.