Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel 20 januari

Werkplaats West-Overijssel 20 januari

Startteam: Heb je een technische vraag? Maak dan een online afspraak met het Startteam! 

Wij helpen jullie door innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie van alle kanten goed te bekijken. Wij hebben hiervoor de specialisten in huis met inhoudelijke kennis van technische haalbaarheid, businesscase, financieringen en relevante netwerken. De focus ligt hierbij op innovaties voor de gebouwde omgeving, het MKB en de industrie. Maar energie-innovaties en initiatieven gericht op het reduceren van de CO2 uitstoot in het algemeen, zijn ook van harte welkom! Deze service op het gebied van energie-innovatie bieden we jullie vanuit Nieuwe Energie Overijssel kosteloos aan.

Energiearmoede

Op de werkplaats van januari spraken gemeenten en woningcorporaties over de uitdagingen in de aanpak van energiearmoede. Hoe bereik je de doelgroep? Hoe geef je samenwerking vorm tussen het energiebeleid en het sociale domein? Wat is de rol van de woningcorporatie? Hier vind je links naar handige documenten en websites. Wordt vervolgd in de werkplaats van februari!

CES

Op 13 januari zijn in Twente en op 20 januari in West Overijssel een aantal gemeenten bijgepraat over de ontwikkelingen in het verduurzamen van de industrie. Om te kunnen verduurzamen is voor veel bedrijven de infrastructuur een bottleneck. Om daarin te voorzien zijn de grote bedrijven van de provincie benaderd om zich te melden bij het 6e cluster. Dit 6e cluster bestaat ​uit de verspreide industrie in Nederland en naast de vijf hele grote industrieclusters (Noordzeelkanaal, Chemelot, Moerdijk, Eemshaven en Zeeland). In  het 6e cluster worden alle verduurzamingsplannen van de verspreide industrie samengevoegd en op basis daarvan wordt bepaald welke energie infra er aangelegd moet worden voor bedrijven of welke andere maatregelen er nodig zijn. De Cluster Energie Strategie van dit 6e cluster is bijna klaar.

We hebben besproken of we alle bedrijven wel in beeld hebben (doet iedereen mee, die erin zou moeten: waarschijnlijk niet) en hoe we die gaan benaderen. Als provincie Overijssel zitten we er bovenop.

Vragenuur Overijssel Verbouwt 

In november en december hebben we werksessies georganiseerd over het verduurzamen van woningen met een individuele warmteoplossing. En hoe deelname aan het traject Overijssel Verbouwt hieraan kan bijdragen. Op 20 januari tijdens de NEO Werkplaats West-Overijssel is ons team beschikbaar om te sparren met diegenen die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het vervolg. Samen hebben we gekeken naar de opgave en aanpak, en verkenden we of en hoe je verder zou willen in het traject Overijssel Verbouwt.

Warmtenetprojecten

Tijdens de werksessie warmtenetprojecten zijn we aan de slag gegaan met de vraag hoe we ervoor zorgen dat de warmtenetprojecten in Overijssel de fondsen die beschikbaar komen maximaal benutten. Aan de hand van twee brainstorms hebben we opgehaald wat daarbij op projectniveau nodig is en wat we gezamenlijk kunnen doen. De aandachtspunten die op projectniveau eruit sprongen waren projectmatig werken, duidelijkheid over de rol en inspanning die de stakeholders innemen in het project, een goed uitgewerkte businesscase en het afdekken van de risico’s. Bij de tweede brainstorm kwam naar voren dat een gezamenlijk en krachtig verhaal over warmtenetten in Overijssel, structurering van de lobby en kennisdeling tussen warmteprojecten van belang is. Drie ter plekke gevormde werkgroepen gaan hiermee verder aan de slag. Je kunt hier dus nog een vervolg op verwachten!