Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel || 19 okt 2023 | Brainz

Werkplaats West-Overijssel || 19 okt 2023 | Brainz

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Bezoek dan in het najaar de Werkplaats en ga aan de slag met jouw uitdaging.

Op de Werkplaats komen kennis, ervaring en inspiratie inzake de energietransitie bij elkaar. Benut dit netwerk en ga aan de slag. Doe actief mee in een sessie. Samen kom je verder en zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project.

Wijkgerichte aanpak netverzwaring:

Op dit moment zijn er, samen met verschillende gemeenten, voorbereidingen gaande voor wijkgerichte aanpak. We zijn op zoek naar een efficiëntere aanpak en versnelling, want er komt een behoorlijke hoeveelheid werk aan om de warmtetransitie en overige elektrificatie in de gebouwde omgeving te kunnen faciliteren. Er wordt gezocht naar een standaardisatie op proces- en afsprakenniveau.

Doel van deze werksessie: Er wordt gebruik gemaakt van het proces dat in Deventer wordt doorlopen, met experts vanuit de gemeente én vanuit Enexis. Welke procesafspraken op gemeenteniveau kunnen bijdragen aan een efficiëntere doorlop van een wijkaanpak? Dat willen we graag toetsen tijdens deze werksessie! In de komende maanden nemen we gemeenten mee in wat we in Deventer ophalen én we halen input op. Denk dan aan aanvullingen, wijzigingen en toepasbaarheid bij andere gemeenten. Op die manier hopen we te komen tot een standaardaanpak die overal kan worden toegepast.

Investeringsvoorstel Nieuwe Energie Overijssel en Missie 2026:

Tijdens deze sessie kun je input leveren voor het provinciale investeringsvoorstel voor het programma Nieuwe Energie Overijssel. Waar moet de provincie de komende jaren op inzetten bij de uitvoering van het coalitieakkoord en het Klimaatakkoord? Daarna richten we ons op Missie 2026. Met deze missie zorgen we ervoor dat alle gemeenten in 2026 een warmteprogramma hebben die aan alle vereisten voldoet. Hoe ver ben jij in het actualiseren van de Transitievisie Warmte 2021 in een Warmteprogramma, wat heb je nodig en heb je interesse om hierin samen op te trekken? Het is mogelijk om alleen aan te sluiten bij het eerste deel van de sessie.

Lokale energiemarkt:

Overal in Nederland zie je lokale energiemarkten ontstaan.Daarbij wordt lokale productie gekoppeld aan lokaal gebruik. Op die manier is de cirkel rond. De ambtelijke werkgroep uit West Overijssel heeft het afgelopen jaar een verkenning gedaan naar de kansen en bedreigingen en de rol van gemeenten. De resultaten daarvan worden gepresenteerd en we willen de interesse en meningen van de andere gemeenten peilen tijdens deze sessie.

Ontwikkelen van warmtenetten: hoe lokale initiatieven en gemeenten elkaar versterken:

De warmtetransitie raakt iedereen. Op het gebied van collectieve warmte (kleinschalige warmtenetten), zijn diverse partijen bezig om hier vorm aan te geven. De gemeenten hebben vanuit de klimaatwet een regierol. Daarnaast melden steeds meer lokale bewonersinitiatieven zich met warmte-ideeën. Private investeerders brengen een specifieke bron- of opslagtechniek in, als een essentiële schakel in de hele warmteketen.

Hoewel iedereen dus hetzelfde (eind)doel heeft, is de aanvliegroute verschillend en weten de diverse spelers vaak niet van de route van de andere stakeholder. Vanuit een eerdere werksessie weten we dat de rol van de gemeente duidelijker kan en dat bewonersinitiatieven (op gebied van warmte) niet verder komen.

Daar gaan we in deze werkplaats mee aan de gang: we nodigen (juist) woningcorporaties, lokale initiatieven, gemeenten, private partijen, netbeheerders uit, om met elkaar uit te zoeken waar de overeenkomsten en verschillen in deze routes zitten en wat we van elkaar kunnen leren: wat heeft gewerkt? Wat heeft aandacht nodig? Hoe vertalen we dit door naar nog te starten initiatieven?

Tot snel in de werkplaats!

Waar en wanneer

Iedere tweede donderdag van de maand is de werkplaats in Twente: 

ConnectU (Universiteitsgebouw)
Ariënsplein 1
Enschede 

Iedere derde donderdag van de maand is de werkplaats in West-Overijssel 

Brainz
Lübeckplein 68
Zwolle 

Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon binnenlopen. Als je je wel aanmeldt, dan krijg je alle informatie in je mailbox en de uitnodiging in je agenda.  

  • Ik wil graag naar de werkplaats in Zwolle (West-Overijssel)
  • Ik wil graag naar de werkplaats in Enschede (Twente)

Dit is wat we doen