Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel – 19 mei

Werkplaats West-Overijssel – 19 mei

Sessie: RES monitor West-Overijssel   

De werksessie stond in het teken van het invullen van de procesmonitor waarmee de voortgang van de RES op proces- en beleidsniveau kan worden geduid. Tijdens de sessie hebben verschillende gemeenten de vragenlijst ingevuld. Het format van de werksessie werkte goed omdat er bij vragen direct kon worden overlegd met de opstellers en verwerkers van de monitor. Doordat de procesmonitor in een strak tijdsschema zit was dit erg belangrijk, er is veel tijd bespaard doordat er hands-on gewerkt kon worden. Uiteindelijk hebben alle gemeenten de vragenlijst ingeleverd binnen de strakke deadline. 

 

Sessie: Werken aan lokaal eigendom (deel 2) 

In de werksessie van april hebben we met elkaar gesproken over de hulpvragen rondom Lokaal Eigendom. De sessie van mei zoomt heel specifiek in op het faciliteren van lokaal eigendom in de (voorbereidende) projectfase. Gerard Brakkee van LEIF zal ons deze keer specifiek meenemen in de financieringsmogelijkheden voor lokale energie-initiatieven. 

 

Sessie: Businesscase daken geschikt maken voor zon 

Bij het realiseren van zonne-energie op dak lopen bedrijven tegen verschillende uitdagingen aan. De huidige dakopbouw van constructie en isolatie kunnen ook een belemmering zijn om geen zonne-energie te realiseren. Vanuit het startteam is aan de hand van diverse businesscases gekeken welke dak verbeteringen aan het dak kunnen worden uitgevoerd, waardoor het dak geschikt is voor zonne-energie en er een goede financiële businesscase blijft bestaan.  

Eindrapportage constructieve beperkingen – finaal

2022-05-12 NEO Werkplaatsen – Uitdagingen BC Zon-op-bedrijfsdaken

Inloop: Aanpak bedrijven met hoog energieverbruik    

Het doel van de werksessies in zowel Twente als west Overijssel is om de 0-situatie vast te stellen op bedrijventerreinen.  

Met behulp van data heeft de Provincie een eerste opdeling gemaakt in bedrijventerreinen, te weten:  

  1. Bedrijventerreinen met 1 of meerdere Cluster 6 bedrijven (> 1 miljoen m3 aardgasverbruik) 
  2. Bedrijventerreinen waar de bedrijven gezamenlijk meer dan 1 miljoen m3 en/of 5 miljoen kWh verbruikten en 3. Bedrijventerreinen die buiten de scope van 1 en 2 vallen.

Tijdens de inloopsessies werd duidelijk dat enkele gemeenten al met eigen data een aanpak voor bedrijventerreinen hadden en anderen één of meerdere bedrijventerreinen geselecteerd hadden waar een aanpak op werd ontwikkeld. 

Verschillende gemeenten waren zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van zon op bedrijfsdaken en de huidige gas- en elektriciteitsgebruiken per bedrijventerrein, maar hadden ook behoefte aan inzicht in de proceswarmte en procestemperaturen. 

Verschillende gemeenten zijn toezeggingen gedaan om de data meer te specificeren op bedrijfsterreinniveau, andere gemeenten hebben zelf al voldoende inzicht.