Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel 17 februari

Werkplaats West-Overijssel 17 februari

Blauw zijn vrij toegankelijke sessies.

Oranje sessies zijn op uitnodiging. Heb jij geen uitnodiging maar wil je wel meer informatie? Mail dan naar het mailadres dat is vermeld onder de sessie.

 

Digitaal inloopmoment: Heb je een technische vraag? Maak dan een online afspraak met het Supportteam Energie-innovatie!

Wij helpen jullie door innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie van alle kanten goed te bekijken. Wij hebben hiervoor de specialisten in huis met inhoudelijke kennis van technische haalbaarheid, businesscase, financieringen en relevante netwerken. De focus ligt hierbij op innovaties voor de gebouwde omgeving, het MKB en de industrie. Maar energie-innovaties en initiatieven gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot in het algemeen, zijn ook van harte welkom! Deze service op het gebied van energie-innovatie bieden we jullie vanuit Nieuwe Energie Overijssel kosteloos aan.

Geef je aanvraag per email door aan Tess Ruiterkamp via ht.ruiterkamp@overijssel.nl. Vermeld in je mail kort en bondig de vraag en een voorkeurstijd. Op dit moment plannen we de afspraken nog online in, in de toekomst hopen we dit ook fysiek tijdens de werkplaatsbijeenkomsten te kunnen doen.

We helpen jouw vragen graag verder!

 

Terugblik sessie energiearmoede

Op 17 februari organiseerden we op de Werkplaats West-Overijssel een kennisuitwisseling-sessie over de aanpak van energiearmoede. Rob Hamer van gemeente Hardenberg gaf een korte samenvatting van de webinar die BZK op 25 januari organiseerde, o.a. over de specifieke uitkering aan gemeenten. Vervolgens nam Pamela van den Berg ons mee in de stappen die gemeente Deventer zet bij het maken van een aanpak.

 

Bekijk hier de presentaties:

 

Bekijk hier de sheets van de webinar van BZK op 25/11:

 

Dank aan Rob en Pamela.

 

Terugblik sessie gebiedsproces bij windprojecten

Op 17 februari heeft er met een aantal gemeenten uit West Overijssel een werksessie plaatsgevonden over het gebiedsproces bij windprojecten. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe we de participatie bij windprojecten vorm kunnen geven en daar middels een handreiking ondersteuning in kunnen bieden. Inhoudelijk is onder meer gesproken over de zogenaamde omgevingsovereenkomst. Dit is het resultaat van een gebiedsproces en dient als input voor de raad bij besluitvorming over windenergieprojecten. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de uitwerking van de handreiking. Vervolgens wordt hier nog een keer over doorgepraat met gemeenten, mede om stil te staan bij de vraag: wat vraagt een goed gebiedsproces aan mensen en middelen?

 

Terugblik sessie zon voor West-Overijssel

Bekijk hier de presentatie terug: ZoD monitor – werkplaats WO 17-02 TT