Home Kennisplein Werkplaats West-Overijssel || 19 okt 2023 | Brainz

Werkplaats West-Overijssel || 19 okt 2023 | Brainz

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Bezoek dan in het najaar de Werkplaats en ga aan de slag met jouw uitdaging.

Op de Werkplaats komen kennis, ervaring en inspiratie inzake de energietransitie bij elkaar. Benut dit netwerk en ga aan de slag. Doe actief mee in een sessie. Samen kom je verder en zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project. Wil je weten wat we gaan doen? Meld je dan aan! Je ontvangt dan vrijblijvend het programma. Stuur een mailtje naar werkplaatsNEO@overijssel.nl om je aan te melden voor de Werkplaats West-Overijssel bij Brainz in Zwolle. Tot snel in de Werkplaats!

Dit is wat we doen

  MEER OVER DE SESSIES?

  Ontzorgingsprogramma MKB

  Dicky van Keulen/Lars Visscher

  Er komt een ontzorgingsprogramma MKB vanuit het Rijk naar de provincies. Voordat we hiervoor een plan gaan schrijven en deze middelen aan gaan vragen bij het Rijk willen we met jullie - gemeenten - in gesprek. Welke initiatieven tot verduurzaming hebben jullie al lopen richting bedrijven? Hoe zou een ontzorgingsprogramma voor het MKB daarbij aan kunnen sluiten? Naast het ophalen van deze ideeën zullen we ook kort schetsen wat er vanuit het Rijk (en provincie) nog meer gedaan wordt richting bedrijven. Het onderwerp beweegt zich op het snijvlak van energie en economie. We willen heel graag met alle gemeenten in gesprek. Kun je niet zelf, vraag dan of je collega EZ aan wil sluiten.

  Communicatie moeilijke doelgroepen, individuele aanpak verduurzaming

  Expertiseteam GO (Nick Bijlsma)

  Hoe verleid je mensen zelf aan de slag te gaan met woningverduurzaming? De koplopers zijn al volop aan de slag met verduurzaming, maar om de transitie te versnellen zijn ook middengroepen en achterblijvers cruciaal. Drukke gezinnen, mensen met geldzorgen en inwoners die de overheid wantrouwen zijn vaak moeilijker te bereiken. Hoe verleid je hen de eerste stap te zetten? Inzicht in gedrag is daarbij essentieel. In deze sessie neemt een gedragsexpert je mee in de belangrijkste gedragsbepalers en mogelijke gedragsinterventies. Wat werkt wel en niet bij welke doelgroep en waarom? Op basis daarvan ga je zelf aan de slag met het ontwikkelen van een aanpak voor moeilijk bereikbare groepen. Deze sessie biedt waardevolle inzichten voor projectleiders, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs waar je direct mee aan de slag kunt.

  Team Natuurvriendelijk Isoleren

  Hella Helsdingen, Jasper Ottink

  Deze werksessie staat open voor alle gemeenten (collega’s van energie én natuur). Na een update over de laatste ontwikkelingen leggen we in deze sessie de focus op het indienen van een ontheffingsaanvraag op basis van een pre-soortenmanagementplan. Welke informatie is daarvoor nodig? Wat heeft de provincie al voorbereid? De sessie biedt ook de gelegenheid om vragen te stellen en samen naar eventuele knelpunten te kijken.

  Website E-loket: hoe kan het beter?

  Greet Ruitenberg

  Dit voorjaar is de samenwerking met DBL t.a.v. de website (voorzien van klantvolgsysteem) en het klantcontactcentrum geëvalueerd. Gemeenten geven DBL een ruime voldoende voor de dienstverlening en een meerderheid van de gemeenten is voor verlening van het contract met een periode van 2 jaar. Een aantal gemeenten is over een viertal punten (lokale uitstraling, aantal lokale bedrijven op de website, de woningplanner tool en de rapportagetool) niet tevreden. Daarom wordt voor deze punten door de werkgroep E-loketten een verbeterplan opgesteld. De werksessie is bedoeld om gezamenlijk in beeld te brengen hoe het op deze punten beter kan. Sessie: bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het gemeentelijke E-loket.