Home Kennisplein Werkplaats Twente || 9 nov 2023 | ConnectU Campus

Werkplaats Twente || 9 nov 2023 | ConnectU Campus

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Bezoek dan in het najaar de Werkplaats en ga aan de slag met jouw uitdaging.

Op de Werkplaats komen kennis, ervaring en inspiratie inzake de energietransitie bij elkaar. Benut dit netwerk en ga aan de slag. Doe actief mee in een sessie. Samen kom je verder en zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project.

 

Hoe positioneer je je energieloket?

Hoe positioneer je je energieloket? Het energieloket is een nuttig middel om inwoners die met verduurzaming aan de slag willen op weg te helpen. Inwoners bereiken is een uitdaging. Ook omdat inwoners verschillen in hun mogelijkheden om aan de slag te gaan en hun behoefte aan ondersteuning. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over de vraag hoe je je energieloket positioneert en daarin bewuste keuzes te maken. Wat is het doel en op welke doelgroep(en) richt je je? Welke ondersteuning kan jij je inwoners aanbieden? Ga je voor een minimale variant of juist een maximale variant? En hoe kun je de klantreisgedachte gebruiken om je energieloket zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten? In deze sessie doe je inspiratie op, leer je hoe andere gemeenten het aanpakken en ga je zelf aan de slag om tot een aanpak op maat voor jouw gemeente te komen. Deze sessie biedt praktische handvatten voor iedereen die betrokken is bij het gemeentelijke E-loket.

Met: Remmert van Haaften en Greet Ruitenberg

Wijkgerichte aanpak netverzwaring

De elektriciteitsnetten lopen steeds vaker tegen hun grenzen aan. Dit geldt ook voor het laagspanningsnet in de gebouwde omgeving. Nu al horen we regelmatig over zonnepanelen die worden afgeschakeld op hele zonnige dagen en de verwachting is dat de problemen in de komende jaren verder zullen toenemen. Niet alleen de invoedingskant van elektriciteit, ook de afnamekant (bijvoorbeeld het gebruiken van een warmtepomp of het opladen van een elektrische auto) krijgt te maken met een tekort aan capaciteit.

Om de problemen zoveel mogelijk te mitigeren of zelfs te voorkomen, is een gigantische versnelling nodig in de uitvoering van netverzwaringen in het laagspanningsnet. Daarbij speelt niet alleen Enexis een belangrijke rol, maar ook jullie als gemeenten. Samen moeten we deze klus gaan klaren. Dit vraagt om goede onderlinge afstemming en duidelijke processen. Hoe we dat precies gaan doen, daar willen we in de werkplaats over na gaan denken.

De werksessie van 9 november is de 2e van een reeks van 3 sessies (12 oktober, 9 november & 7 december). Het is fijn maar niet noodzakelijk om bij alle sessies aanwezig te zijn. Laat je dus vooral niet tegenhouden als je op 1 of 2 van de sessies niet aanwezig kon of kunt zijn.

Tijdens de sessies zullen we op een interactieve manier toewerken naar de volgende resultaten:

 • Begrip creëren voor nut- en noodzaak van versnelling netverzwaring laagspanningsnet;
 • Inzicht geven in werkwijze van de wijkgerichte aanpak (gebiedsgerichte grootschalige verzwaring van het elektriciteitsnet in een wijk of buurt) vanuit Enexis;
 • Ontwikkelen van een Overijsselse aanpak, met onder andere:
  • stappenplan,
  • organisatievorm,
  • blauwdruk voor overkoepelende afspraken

Neem vooral ook je collega’s mee! Dit onderwerp raakt een groot aantal afdelingen en rollen binnen een gemeente. Denk bijvoorbeeld aan RO, vergunningverlening, communicatie en beheerders. Het beperkt zich dus niet tot energie- en warmtetransitie.

Met: Rachel Marty, Enexis

Collectieve warmte: aan de slag met TREX rekenmodel

uit de vorige collectieve warmte-sessie én naar aanleiding van diverse verzoekjes van gemeenten en energie-initiatieven gaan we aan de slag met een openbaar rekenmodel: TREX. Elk warmteproject dient haalbaar/betaalbaar te zijn en daartoe wordt een businesscase opgezet, die vaak door experts worden gemaakt en waarbij de resultaten met de opdrachtgever gedeeld worden.

Nu steeds meer collectieve warmte-projecten langzaamaan in de steigers komen te staan, is het belangrijk dat we kunnen zien hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen: welke berekeningen worden gebruikt? Welke waarden/uitgangsvariabelen zijn meegenomen en hoe werken deze dus door in het eindresultaat? Het liefst zien we deze berekeningen weergegeven in een rekenmodel, dat openbaar/vrij beschikbaar is en waarin de berekeningen dus transparant zijn na te volgen. Dat geeft ook de kans zelf varianten/variaties door te rekenen.

In deze werksessie krijgen we opzet en werkwijze van het TREX rekenmodel (een uitgebreide Excel-rekenblad) uitgelegd door de ambtenaren/experts die het model hebben opgezet. Aan de hand van een voorbeeld-wijk duiken we dus in een heuse praktijk-case en vervolgens kun je zelf ook aan de slag om verschillende doorrekeningen te doen. Ook zie je hoe de business case reageert als je dus met andere uitgangswaarden etc. rekent.
Komende tijd willen we dit rekenmodel actiever gaan promoten en dit is dus een mooie kans om er kennis mee te maken en voor je eigen buurt/wijk/initiatief actief mee aan de slag te gaan.

In Zwolle zagen we dat zowel gemeenten, lokale initiatieven, woningcorporaties, private ontwikkelaars en hogescholen interesse in dit model hebben. Iedereen is dus welkom en je hoeft geen excel-goeroe te zijn om dit te volgen: uiteindelijk gaat het om een beter begrip en goede onderbouwing van je eigen warmteproject.

Namens de TREX-voorbereidingsgroep, Han Smelt

Kennisloket UT: In gesprek met onderzoekers van de UT

Onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) zijn benieuwd wat er speelt in de provincie Overijssel. Het doel van deze sessie is om vragen over de energie transitie te linken aan onderzoek. Natuurlijk kunnen technologieën besproken worden, maar liever praten ze over wat er nog meer nodig is voor de uitrol van de energie transitie. Denk aan gedragsveranderingen, communicatiestrategieën, wetswijzigingen, beleidsplannen enzovoort. Na afloop ben je op de hoogte van de mogelijkheden om vragen te koppelen aan onderzoeksprojecten door studenten en/of onderzoekers van de UT. Mogelijk zijn er zelfs al samenwerkingen opgestart.

Met: Lisa Sanderink, Energygroup

Ontzorging MKB en bedrijventerreinen

…….

Met: Dicky van Keulen

 

Tot snel in de werkplaats!

Waar en wanneer

Iedere tweede donderdag van de maand is de werkplaats in Twente: 

ConnectU (Universiteitsgebouw)
Ariënsplein 1
Enschede 

Iedere derde donderdag van de maand is de werkplaats in West-Overijssel 

Brainz
Lübeckplein 68
Zwolle 

Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon binnenlopen. Als je je wel aanmeldt, dan krijg je alle informatie in je mailbox en de uitnodiging in je agenda.  

 • Ik wil graag naar de werkplaats in Zwolle (West-Overijssel)
 • Ik wil graag naar de werkplaats in Enschede (Twente)

Dit is wat we doen