Home Kennisplein Werkplaats Twente || 7 dec 2023 | ConnectU Campus

Werkplaats Twente || 7 dec 2023 | ConnectU Campus

Sta jij voor een opgave in de energietransitie? Bezoek dan in het najaar de Werkplaats en ga aan de slag met jouw uitdaging.

Op de Werkplaats komen kennis, ervaring en inspiratie inzake de energietransitie bij elkaar. Benut dit netwerk en ga aan de slag. Doe actief mee in een sessie. Samen kom je verder en zet jij de eerste en de volgende stap met jouw project. Wil je weten wat we gaan doen? Meld je dan aan! Je ontvangt dan vrijblijvend het programma. Stuur een mailtje naar werkplaatsNEO@overijssel.nl om je aan te melden voor de Werkplaats Twente in Enschede. Tot snel in de Werkplaats!

Energievisie

De energievisie van Overijssel willen we komend jaar in samenwerking met gemeenten, netbeheerders en andere professionele stakeholders ontwikkelen. De visie zal gebruikt worden om een stip op de horizon te bepalen voor het energiesysteem (in brede zin van het woord) en zal onder andere een belangrijke basis vormen voor afwegingen over waar welke energieinfrastructuur ontwikkeld zal worden (via doorwerking in pMIEK en omgevingsbeleid). De afgelopen maanden is in samenwerking met gemeenten en netbeheerders gewerkt aan een plan van aanpak om in 2024 te komen tot deze visie. Tijdens deze sessie wordt een toelichting gegeven op het doel van de energievisie, de aanpak en de manier waarop je als gemeente betrokken kunt raken.

Ten behoeve van dit laatste punt is tevens het UT Designlab gevraagd een participatief instrument te ontwikkelen om gesprekken over de energievisie met verschillende stakeholders te faciliteren. Voordat een tool ontwikkeld kan worden, is het noodzakelijk dat UT Designlab de wensen van de verschillende partijen voor dit proces begrijpt. UT Designlab gaat tijdens de werksessie met alle aanwezigen in gesprek hierover. Met behulp van de resultaten van deze sessie hoopt UT Designlab een goed instrument te kunnen ontwikkelen.

Met: Mart oude Egbrink, Coen Hanschke, DesignLab UTwente

Ontzorgingsprogramma MKB en bedrijventerreinen

Er komt een SPUK uitkering voor het ontzorgen van kleine MKB-ers en de aanpak van bedrijventerreinen. In september hebben we, via een lange lijst mentimetervragen, input opgehaald voor de provinciale aanvraag bij het Rijk. Beloofd was dat we in november terug zouden komen met de wijze waarop we dit verwerkt hebben. Dat is helaas niet gelukt, het is een maand later geworden (waarvoor excuus). In november hebben we met een afvaardiging gewerkt aan een opzet van beide regelingen. Die gaan we in december met jullie delen en we vragen jullie dan om feedback en om mee te denken hoe we de link met gemeentelijk beleid en aanpak goed kunnen leggen.
Zowel accounthouders EZ als duurzaamheidsmedewerkers die zich richten op de aanpak naar bedrijven(terreinen) zijn van harte welkom.

Met: Dicky van Keulen

Wijkgerichte aanpak netverzwaring

In deze 3e sessie in een reeks van 3 gaan we verder met het verdiepen op wat we nodig hebben om de benodigde verzwaring van het elektriciteitsnet, die nodig is om de verduurzaming in de gebouwde omgeving mogelijk te maken, zoveel mogelijk met elkaar te versnellen. We gebruiken de input die we in eerdere sessies hebben opgehaald om op verder te bouwen, maar je kunt ook prima deelnemen aan de sessie als je nog niet bij de 1e en/of 2e sessie aanwezig was. Sluit dus gerust aan!

Met: Rachel Marty (Enexis)

Buurtinitiatieven voor de warmtetransitie – vragen van gemeenten

In deze kennissessie gaan we in op de rol van buurtinitiatieven in de warmtetransitie vanuit het perspectief van gemeenten.
Bewoners die zich organiseren om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van hun wijk kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de warmtetransitie. Zo kunnen buurtinitiatieven bewustzijn en draagvlak creëren voor individuele maatregelen zoals isolatie van woningen of warmtepompen, maar ook potentieel een actieve grotere rol spelen zoals in de totstandkoming van een buurtwarmtenet.
Welke rollen voor buurtinitiatieven zou uw gemeente graag faciliteren? En waar hangt dat van af? Welke kennisvragen spelen er bij gemeenten over wenselijkheid en haalbaarheid van samenwerking met buurtinitiatieven in de warmtetransitie? In deze werksessie gaan bouwen we voort op eerdere sessies om met u kennisvragen voor nadere uitwerking te identificeren.

Met: Annemarije Kooijman (Saxion)

Warmteplan voor de wijk – hoe regel je participatie?

NMO en ETGO gaan met jullie aan de slag met participatie bij wijkwarmteplannen.
We trappen af met een mini-college: Wanneer is wijkgericht werken handig, en wat zijn opgedane inzichten vanuit verschillende Overijsselse WUPs?
Daarna ga je met anderen in groepjes aan de slag met één van de lessen. Bijvoorbeeld:
– Wat is het juiste moment om inwoners te betrekken; hoe voorkom je participatievermoeidheid?
– Hoe positioneer je koplopers zo dat ze ambassadeur zijn van je gemeentelijke plannen?
– Hoe bereik je doelgroepen die tot nu toe moeilijk bereikt worden?

Aan het eind van de sessie:
– Heb je een beter gevoel en inzicht hoe participatie slim kan worden ingestoken;
– Heb je voorwerk gedaan voor je aanpak voor je aanstaande WUP’s of Warmteprogramma 2.0;
– Weet je wie je nog eens kunt spreken omdat zij met iets vergelijkbaars bezig zijn.

Met: Wendy Oude Vrielink (NMO) en Max Koster (Expertiseteam Gebouwde Omgeving)

Tot snel in de werkplaats!

Waar en wanneer

Iedere tweede donderdag van de maand is de werkplaats in Twente: 

ConnectU (Universiteitsgebouw)
Ariënsplein 1
Enschede 

Iedere derde donderdag van de maand is de werkplaats in West-Overijssel 

Op 14 december is de werkplaats bij:
Buitensociëteit
Stationsplein 1
Zwolle

Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon binnenlopen. Als je je wel aanmeldt, dan krijg je alle informatie in je mailbox en de uitnodiging in je agenda.  

  • Ik wil graag naar de werkplaats in Zwolle (West-Overijssel)
  • Ik wil graag naar de werkplaats in Enschede (Twente)

Dit is wat we doen